Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Průmyslová zóna - sever Průmyslová zóna - sever

Obec: Slaný
Rozloha celkem: 50 000 m2
Procento zastavění: 30%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: nelze předpokládat
Bývalý areál zemědělského statku s živočišnou i rostlinnou výrobou. Areál je zcela opuštěn, na pozemcích stojí stávající zemědělské objekty, částečně zdevastované. V územním plánu města je plocha vymezena jako průmyslová zóna (průmyslová výroba, drobná výroba a služby, sklady). V areálu nejsou žádné inženýrské sítě. Areál v těsném sousedství nové investice společností Mitsubishi je umístěn u příjezdové komunikace do města.
Zobrazit detail

Purkratice - Nová kasárna (vč. autoparku) Purkratice - Nová kasárna (vč. autoparku)

Obec: Písek
Rozloha celkem: 76 000 m2
Procento zastavění: 14%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Areál vojenských objektů a budov se nachází na okraji města Písek, v jeho severní části zvané Purkratice. Přibližně 1 km odsud leží silnice I. třídy I/20.
Zobrazit detail

Radobytce - škola Radobytce - škola

Obec: Mirotice
Rozloha celkem: 1 483 m2
Procento zastavění: 55%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ne
Objekt školy je umístěn na východní straně části obce Radobytce.Tato část spadá pod obec Mirotice. Přibližně 50 m východně od objektu vede silnice I. třídy (E4/R4).
Zobrazit detail

Radvanice - Výzkumna - VVUÚ, a. s. Radvanice - Výzkumna - VVUÚ, a. s.

Obec: Ostrava
Rozloha celkem: 77 000 m2
Procento zastavění: 4%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: nelze předpokládat
Jedná se o bývalý výzkumný ústav. Budova v objektu je zachovalá, vhodné k jakékoli nevýrobní činnosti (obchod, služby). Objekty jsou vhodné pro střední podnikání, možno využít jako školícího střediska nebo k obchodní činnosti.
Zobrazit detail

Rekultivovaná skládka komunálního odpadu Rekultivovaná skládka komunálního odpadu

Obec: Český Brod
Rozloha celkem: 20 000 m2
Procento zastavění: 0%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Jedná se o bývalou skládku komunálního odpadu a manipulační prostory pro ukládání výkopku a stavebního materiálu pro potřeby města. V okolí skládky byl prováděn průzkum podzemních vod s negativním zjištěním. Na skládkové těleso byl v posledních letech ukládám výkopový materiál, kterým bylo těleso skládky překryto. Celá plocha je zarostlá plevelem a částečně náletovými dřevinami, část (cca 20 %) slouží jako deponie materiálu pro technické služby města.
Zobrazit detail

Rota PS Rota PS

Obec: Březí
Rozloha celkem: 2 150 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ne
Objekt zcela nevyužit v dobrém technickém stavu nevyžadujícím demolice. Vnější zázemí budovy je obcí udržováno, vnitroblok je tvořen zpevněným betonovým povrchem. Vzhledem k lokalizaci a dobré dopravní dostupnosti (obcí prochází státní silnice II/414 a zastávka ČD je vzdálena cca 500m od lokality) lze areál v budoucnu využívat v oblasti cestovního ruchu (zejména ubytování, stravování).
Zobrazit detail

Rozestavěné nákupní středisko Rozestavěné nákupní středisko

Obec: Hořiněves
Rozloha celkem: 1 400 m2
Procento zastavění: 40%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Přízemní rozestavěná budova, původně nákupního střediska. Zpracován projekt na přestavbu na centrum pro místní spolky, obecní úřad a knihovnu s přednáškovým sálem.
Zobrazit detail

Sběrný dvůr Radlická Sběrný dvůr Radlická

Obec: Praha
Rozloha celkem: 31 419 m2
Procento zastavění: 7%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: ne
v areálu je lokalizován sběrný dvůr hl. m. Prahy; kromě staveb jsou zde mobilní buňky, sklad popelnic; plocha je částečně zpevněná asfaltem a betonem, na části je tráva a křoví; areál je oplocen pletivem; jsou zde sloupy veřejného osvětlení
Zobrazit detail

Severní zóna Severní zóna

Obec: Bruntál
Rozloha celkem: 140 000 m2
Procento zastavění: 14%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: mírné ekologické zatížení
Zóna je určena pro průmyslovou výrobu. Dopravně je území problematicky dostupné, je nutné vybudovat novou příjezdovou komunikaci. Napojení na inženýrské sítě je technicky možné. V průmyslové zóně je dle územního plánu uvažováno i s železniční vlečkou. Lokalita je určena pro průmyslovou zónu. Pro ni je nutno vybudovat novou příjezdovou komunikaci, revitalizovat všechny inženýrské sítě včetně napojení železniční vlečkou. Stávající objekt se nachází ve velmi špatném stavu, je nutná nákladná revitalizace. Záměr města je rozvinout průmyslovou zónu.
Zobrazit detail

SK Rapid Praha SK Rapid Praha

Obec: Praha
Rozloha celkem: 10 584 m2
Procento zastavění: 2%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ne
jde o areál SK Rapid Praha tenis club 1897; v areálu se nacházejí 4 antukové kurty a cvičná tenisová stěna; část plochy je zpevněna panely, další panely jsou zde skladovány; po okrajích areálu jsou vzrostlé stromy, v části areálu jsou zbytky parkové úpravy; areál je oplocen pletivovým plotem
Zobrazit detail

<<  <  18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz