Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Sklad MV (archiv) Sklad MV (archiv)

Obec: Rokytnice nad Jizerou
Rozloha celkem: 3 436 m2
Procento zastavění: 30%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Celkově v relativně dobrém stavu. Odhad částky za rekonstrukci je orientační a nebyl sdělen pracovníky MÚ. Uvedená částka by mohla zahrnovat výměnu oken, celkovou rekonstrukci fasády a střechy, základní dispoziční úpravy a instalace. K celkovému stavebně statickému stavu nejsou informace. Záměrem města je část stavby do budoucna využít jako kulturní dům (společenský sál, muzejní expozice, výstavní sál apod.)
Zobrazit detail

Skládka uhlí - cukrovar Skládka uhlí - cukrovar

Obec: Slavkov u Brna
Rozloha celkem: 20 600 m2
Procento zastavění: 0%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: nelze předpokládat
Jedná se o areál bývalé čistírny cukrovaru. Čistírna byla zbořena, v současné době se v areálu nenachází žádné objekty. Pozemek je částečně ve vlastnictví města a Pozemkového fondu ČR, je přístupný pouze nezpevněnými komunikacemi (nemá přímé napojení na I/50). Vzhledem k jeho poloze v průmyslové zóně jej lze využít pro lehký průmysl.
Zobrazit detail

Sklady Klikatá Sklady Klikatá

Obec: Praha
Rozloha celkem: 12 009 m2
Procento zastavění: 19%
Nejvhodnější způsob využití: bydlení
Existence ekologických zátěží: ne
v areálu jsou uloženy stavebniny, mobilní buňky, kovové kontejnery; na ploše jsou betonové panely, ojedinělé stromy; území je ohraničeno zdí z panelů; na pozemku jsou stožáry s osvětlením
Zobrazit detail

Sklady Okružní ulice Sklady Okružní ulice

Obec:
Rozloha celkem: 3 500 m2
Procento zastavění: 0%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: ano
Skladová hala se nachází v přímém napojení jedné z frekventovaných ulic (Okružní ulice) ve směru na hraniční přechod Aš - Selb
Zobrazit detail

Sklady vojenského materiálu Sklady vojenského materiálu

Obec: Panské Dubenky
Rozloha celkem: 21 700 m2
Procento zastavění: 19%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
100 let staré budovy jsou od roku 2003 opuštěné a střežené.
Zobrazit detail

Sklárna Sklárna

Obec: Rosice
Rozloha celkem: 17 219 m2
Procento zastavění: 48%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: nelze předpokládat
Areál je využit z cca 10%. Vzhledem k dobrému dopravnímu napojení a jeho poloze v městské průmyslové zóně je možné restrukturalizovat jej pro lehkou průmyslovou výrobu.
Zobrazit detail

Skleníky Skleníky

Obec: Žatčany
Rozloha celkem: 19 500 m2
Procento zastavění: 2%
Nejvhodnější způsob využití: bydlení
Existence ekologických zátěží: ne
Jedná se o pozemky cca 1,46 ha ve vlastnictví obce, na kterých se nachází trojice objektů - 2 skleníky stanice VTL plynu. Skleníky jsou pronajaty na dobu 15 let fyz. osobám a částečně slouží svému původnímu účelu. Pozemky jsou zastaveny bance oproti půjčce na výstavbu infrastruktury v obci...
Zobrazit detail

Sokolovna Sokolovna

Obec: Protivín
Rozloha celkem: 9 552 m2
Procento zastavění: 9%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ne
Objekt sokolovny je umístěn na hlavní ulici v centru města Protivín. Přibližně 500 m západně od objektu vede silnice I. třídy (E 49/20).
Zobrazit detail

Sokolovna Sokolovna

Obec: Staňkov
Rozloha celkem: 1 300 m2
Procento zastavění: 92%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Objekt sokolovny, velký sál, příležitostně využíván, ale technický stav je velice špatný.
Zobrazit detail

Sokolovna č.p. 629 Sokolovna č.p. 629

Obec: Kamenický Šenov
Rozloha celkem: 2 727 m2
Procento zastavění: 56%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Jedna vícepodlažní budova, nová fasáda, střecha, zakonzervováno. Pravděpodobně problém při hledání nového funkčního využití objektu (v souvislosti s ekonomií provozu) jinak v poměrně dobrém stavu. Podle ÚPD možných několik způsobů využití. Není zapsáno v seznamu nemovitých kulturních památek (MonumNet).
Zobrazit detail

<<  <  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz