Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Soukenická - Továrna S. K. Neumanna Soukenická - Továrna S. K. Neumanna

Obec: Krnov
Rozloha celkem: 40 400 m2
Procento zastavění: 12%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Lokalita je ve stanoveném záplavovém území. Terén je rovinný, volné plochy jsou především uvnitř areálů. Jedná se o jednopodlažní zděnou zástavbu, objekty mají charakter průmyslových skladů. Stavby mají pultové zastřešení. Jsou většinou v dobrém stavu, opravy by se týkaly výměny oken, vytvořením fasády a vnitřních omítek. V areálu se nachází v některých objektech stroje a zařízení po dřívější výrobě. Do areálu jsou do budoucna předpokládaná podnikatelská zařízení nerušivého charakteru - maloobchod, stravování, ubytování, služby, bydlení. Lokalitu v rámci revitalizace jak objektů, tak inženýrských sítí možno výhodně využít pro podnikatelské účely z titulu blízkého napojení na všechny druhy energie. Rovněž přístup na komunikace Soukenická, Sv. Duch, Barvířská je výhodný pro rozvoj v podnikání ve výše uvedených činnostech.
Zobrazit detail

Sovinecká, Kovona - Sklady a dílny Sovinecká, Kovona - Sklady a dílny

Obec: Karviná
Rozloha celkem: 52 000 m2
Procento zastavění:
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: ne
Bývalé sklady a dílny Kovony Karviná jsou ve špatném stavu. Objekty se vlivem účinků důlní činnosti rozpadají a je nutno je demolovat. Záměrem města je získat prostředky na údržbu stávajících objektů, dále prostředky na demolici stávajících postupně se rozpadajících objektů, dále pak z dlouhodobého hlediska na rekultivaci a sanaci pozemků využitelných pro sportovní, zájmovou a rekreační činnost.
Zobrazit detail

Stará doprava Stará doprava

Obec: Stráž pod Ralskem
Rozloha celkem: 15 787 m2
Procento zastavění: 25%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Větší areál, 3 hlavní montované haly 1 budova, 1 hala prázdná - nevyužitá, zbytek zatím využíván (kamionová doprava, výkup surovin). Rozsáhlé zpevněné plochy. Město v části areálu realizuje hasičskou zbrojnici a stávající plechovou halu využívá pro potřeby technické správy města, zbývající část areálu bude odprodána pro výstavbu průmyslové zóny. Nejvhodnější využití stávajících budov jako sklady, prodej (např.stavebniny) nebo pro autodopravu. Vzhledem k blízkosti zámku by bylo vhodné zvážit další využití pečlivěji, např.pro občanskou vybavenost, ale tak aby nebyl degradován pohled na zámek.
Zobrazit detail

Starý kravín Starý kravín

Obec: Janov
Rozloha celkem: 9 000 m2
Procento zastavění:
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Dříve lokalita sloužila k chovu dobytka. Dnes již na pozemku po stavebních konstrukcích nic nezbylo. Nalézají se zde pouze zbytky základů dřívějších staveb. V daném areálu je možné (po revitalizaci a terénních úpravách) vybudovat novou lokalitu, která by mohla fungovat jako místo pro rekreaci, ubytovací zařízení nebo jakákoli obchodní činnost.
Zobrazit detail

Starý kravín Starý kravín

Obec: Osoblaha
Rozloha celkem: 26 400 m2
Procento zastavění: 16%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Jde o bývalý areál živočišné výroby. Objekty jsou zděné se sedlovou střechou v dosti zdevastovaném stavu - nevyhovující. Je zde připojení na vodovod a elektrickou energii. Chybí kanalizace, plynovod i telekomunikační sítě. Objekty po důkladném průzkumu nutno posoudit, zda určit k demolici nebo k revitalizaci. Objekty na lokalitě umístěné v těsné blízkosti hranice s Polskem včetně spojovací komunikace jsou výhodné po revitalizaci k obchodování a skladování. Jednou z podmínek bude vybudování nových inž. sítí.
Zobrazit detail

Starý pivovar Starý pivovar

Obec: Prachatice
Rozloha celkem: 1 400 m2
Procento zastavění: 33%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Budova starého pivovaru je umístěna v centru města Prachatice, v jeho jihovýchodní části. Městem prochází silnice II. třídy E 141 a silnice I.třídy E 49 je vzdálena přibližně 25 km odsud.
Zobrazit detail

Starý sklad a depo u nádraží č.p. 1343, 1344 Starý sklad a depo u nádraží č.p. 1343, 1344

Obec: Tanvald
Rozloha celkem: 1 177 m2
Procento zastavění: 64%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: ne
V 1.n.p.výrobní prostory s vjezdem, hygienické zařízení, administrativní prostory ve 2.n.p., ve 3.n.p. skladovací prostory, výtah nákladní. Parkování na vlastním pozemku před objektem. Prostory v objektu jsou nabízeny přes RK k pronájmu.
Zobrazit detail

Statek Statek

Obec: Semanín
Rozloha celkem: 1 867 m2
Procento zastavění: 41%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Zemědělská budova, čp 75
Zobrazit detail

Statek - Bělá Statek - Bělá

Obec: Mírová pod Kozákovem
Rozloha celkem: 4 050 m2
Procento zastavění: 42%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Nově opraveny 2 objekty (menší) pro opravnu automobilů. Nevyužitý zůstává větší objekt živočišné výroby. Problematická další využitelnost. Zanedbaný technický stav objektu. Objekt je možné využít po rozsáhlé rekonstrukci pro drobnou výrobu, výrobní služby, případně přičlenit k sousedním využitým objektům. Možná varianta stažení objektu a výstavby nové provozovny.
Zobrazit detail

Statek Malešické nám. Statek Malešické nám.

Obec: Praha
Rozloha celkem: 12 630 m2
Procento zastavění: 33%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
jedná se o bývalý zemědělský areál, nyní využívaný pro různé služby (autoškola, autodílna, prodejna parket); kromě objektů je v areálu nádrž na naftu a betonový bazén (původně pravděpodobně jímka na čištění vody); plochy v areálu jsou částečně zpevněné (asfalt) a využité jako parkoviště, zbytek je zatravněn, uprostřed areálu je malý parčík se vzrostlými stromy a keři; areál je obehnán zdí, je zde veřejné osvětlení
Zobrazit detail

<<  <  20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz