Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Topolový hájek Topolový hájek

Obec: Tasov
Rozloha celkem: 22 000 m2
Procento zastavění: 0%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ne
V lokalitě (celkem cca 2,2 ha), která byla dříve využívána jako střelnice, se nachází několik budov bez vlastního p.č. a LV (podium, soc. zařízení, kiosk..), je pravidelně udržovaná (likvidace nálet. vegetace). Obec postupně vykupuje pozemky od jednotlivých majitelů (poměrně pestrá struktura - AOPK ČR, PF ČR, fyzické osoby) a nyní je již jejich většinovým majitelem.
Zobrazit detail

Tovární objekt Tovární objekt

Obec: Hejnice
Rozloha celkem: 10 964 m2
Procento zastavění: 15%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: ne
V přízemí volný prostor - hala. Na pozemku prostorná konstrukce haly (ocelová konstrukce se střechou). V blízkosti louky, fotbalové hřiště, bytové domy. Celkový stav špatný. Dalšímu využití brání pravděpodobně majetkoprávní spory.
Zobrazit detail

tř. Práce - Vojenské sklady tř. Práce - Vojenské sklady

Obec: Bruntál
Rozloha celkem: 20 200 m2
Procento zastavění: 45%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Areál byl v r. 1929 vybudován pro textilní továrnu, od r. 1948 sloužil jako sklad vojenské letecké techniky. Obě části areálu jsou oploceny. Hlavní objekt v horní části areálu se sestává z několika vzájemně propojených hal, komunikačně je doplněn třemi vedlejšími stavbami a třemi ocelovými přístřešky, jsou zde zpevněné plochy, rampy, opěrné zdi. Dolní část je tvořena dvěma menšími budovami. Město Bruntál uvažuje s využitím části pronájmu podnikatelským drobným subjektům, případně využití některých prostor pro manažerské vzdělávání. Volných ploch lze využít k realizaci sportovních nebo zájmových center.
Zobrazit detail

U hradeb Horská U hradeb Horská

Obec: Praha
Rozloha celkem: 7 755 m2
Procento zastavění: 8%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ne
ve východním cípu lokality je zahájena menší stavba; plocha je nezpevněná (tráva, náletové dřeviny, stavební suť); lokalita je ohraničena zčásti hradební zdí (místy opravenou), zčásti dřevěným plotem a zčásti poničeným železným plotem v betonových sloupcích
Zobrazit detail

Ubytovna Ubytovna

Obec: Břestek
Rozloha celkem: 230 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Zobrazit detail

Ubytovna Falcon Ubytovna Falcon

Obec: Mimoň
Rozloha celkem: 2 876 m2
Procento zastavění: 23%
Nejvhodnější způsob využití: bydlení
Existence ekologických zátěží: ne
Budova vystavěná okolo roku 1900 jako skladové prostory. Následně byl objekt užíván jako internát, mateřská škola, závodní kuchyně s jídelnou. Příslušenstvím objektu na pozemku parc.č. 3102/4 jsou pozemky parc.č. 3102/3 a parc.č. 3102/5 o celkové výměře 2200 m2 (70% travnatá plocha). Objekt na pozemku parc.č. 3102/4 má vodovodní, kanalizační, elektro a horkovodní přípojku. Vytápění objektu je zajištěno od distributora místního centrálního zásobovatele tepla Energie CZ.
Zobrazit detail

Údraž - bývalý kravín a stodoly Údraž - bývalý kravín a stodoly

Obec: Albrechtice nad Vltavou
Rozloha celkem: 3 230 m2
Procento zastavění: 46%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: ne
Objekt bývalého kravína je umístěn na jihu vsi Údraž, která spadá pod obec Albrechtice nad Vltavou. Leží na silnici II. třídy E 138 a je vzdálen 12 km od silnice I. třídy 49/20.
Zobrazit detail

Úpravna vody Úpravna vody

Obec: Špindlerův Mlýn
Rozloha celkem: 1 467 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ne
Přízemní budova úpravny vody, ve které po rekonstrukci a náhradě zastaralého technologického zařízení novým v příštím roce zůstane asi polovina nevyužité plochy, která by se mohla využít jako např. turistická ubytovna.
Zobrazit detail

Území kolem domova mládeže Území kolem domova mládeže

Obec: Brno
Rozloha celkem: 42 400 m2
Procento zastavění: 20%
Nejvhodnější způsob využití: bydlení
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Převážně travnatá plocha s minimálním zastavěním (budovy v případě revitalizace budou demolovány). Možnou bariérou přestavby je komplikovaná majetková struktura.
Zobrazit detail

Území při ulici Rokytova Území při ulici Rokytova

Obec: Brno
Rozloha celkem: 33 100 m2
Procento zastavění: 15%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: ano
Lokalita je zastavěna převážně dočasnými stavbami. Jedná se o území po těžbě hliníku, v polovině 60.let začalo navážení a vyrovnávání vytěženého prostoru. Dnes skladový areál firmy Stavoprogres.
Zobrazit detail

<<  <  23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz