Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Území při ulici Sportovní a Košinova Území při ulici Sportovní a Košinova

Obec: Brno
Rozloha celkem: 5 000 m2
Procento zastavění: 5%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Lokalita je zarostlá nálety dřevin a trav. Nachází se zde několik rozpadnutých objektů.
Zobrazit detail

Vahlovice - bývalá škola Vahlovice - bývalá škola

Obec: Myštice
Rozloha celkem: 800 m2
Procento zastavění: 64%
Nejvhodnější způsob využití: bydlení
Existence ekologických zátěží: ne
Budova bývalé školy se nachází na západním okraji obce Myštice, v části zvané Vahlovice. Okolo školy vede silnice II. třídy E 175 a přibližně 10 km odtud jsou vzdáleny silnice I. třídy I/4 a I/19.
Zobrazit detail

Velkokapacitní seník Velkokapacitní seník

Obec: Dívčí Hrad
Rozloha celkem: 3 500 m2
Procento zastavění: 27%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Jde o bývalý velkokapacitní seník sloužící v minulosti pro místní JZD. Objekt je v nedobrém technickém stavu a pro jeho využití je nutná rekonstrukce budovy a obnova inženýrských sítí. Objekt je vhodný pro skladování nebo pro drobnou nevýrobní činnost. Je však nutná revitalizace inženýrských sítí a obnova příjezdové komunikace.
Zobrazit detail

Velkostatek Velkostatek

Obec: Trhové Dušníky
Rozloha celkem: 25 000 m2
Procento zastavění: 20%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Zobrazit detail

Velkostatek Velkostatek

Obec: Vranovice
Rozloha celkem: 30 000 m2
Procento zastavění: 20%
Nejvhodnější způsob využití: zemědělství
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Areál bývalého JZD, budova kravína a seník, velká ohrazená pastvina.
Zobrazit detail

Vězeňská správa Cejl Vězeňská správa Cejl

Obec: Brno
Rozloha celkem: 10 500 m2
Procento zastavění: 80%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ano
Bývalý areál soudu, později vězeňské správy, byl převeden do majetku města Brna. Záměr města a soukromého vlastníka na jeho další využití celého areálu není znám. V současné době se využívá pouze minimální část areálu ve vlastnictví města formou pronájmu Moravskému zemskému archívu a Policii ČR (Stavební ubytovací odbor, odbor MTZ ČR správy JmK).
Zobrazit detail

Vojenská kasárna Vojenská kasárna

Obec: Velká Hleďsebe
Rozloha celkem: 552 000 m2
Procento zastavění: 0%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ano
Jedná se o bývalé kasárny Klimentov. Garáže autoparku jsou přízemní ocelové přihradové přístřešky s plochou střechou. Zázemí autoparku jednopodlažní zděné objekty se sedlovou střechou. Ubikace a štábní objekty, 1-3 podlažní zděné budovy zastřešené sedlovou střechou. Budoucí využití lokality - bydlení, školství, služby, sport a klultura, zázemí pro NNO, drobná nerušící výroby.
Zobrazit detail

Vojenské cvičiště Pánov Vojenské cvičiště Pánov

Obec: Hodonín
Rozloha celkem: 1 000 000 m2
Procento zastavění: 0%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Rozsáhlý areál býv. cvičného prostoru armády je v ÚPD veden stále jako ,,tankodrom", do kterého zasahuje NATURA 2000 (biocentra, biokoridory, lesní remíz - významný krajinný prvek) v sousedství průmyslová zóna desetinové výměry.
Zobrazit detail

Vojenské cvičiště Zbraněves Vojenské cvičiště Zbraněves

Obec: Zdechovice
Rozloha celkem: 117 370 m2
Procento zastavění: 1%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Na pozemcích bývalého vojenského cvičiště Zbraněves se nachází pouze 1 objekt vhodný k demolici, ke kterému nevede žádná (ani polní) cesta. Pozemky jsou zarostlé, celkově neudržované. V lokalitě se nachází panelová plocha cca 500 m2 a velká část lokality je zalesněna.
Zobrazit detail

Vojenský areál Vojenský areál

Obec: Rožmitál pod Třemšínem
Rozloha celkem: 720 000 m2
Procento zastavění: 35%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Nachází se nad městem, v okraji brdských lesů, je ve velice dobrém stavu, většina nemovitostí je postavena v 80. letech, ÚPD nově vytvořena, zatím se nenašel správný investor, ekonomické zatížení města. Ze 72 ha je cca 10 ha ve vlastnictví soukromých osob.
Zobrazit detail

<<  <  24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz