Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Areál při křižovatce ul. Pražská-Chironova Areál při křižovatce ul. Pražská-Chironova

Obec: Brno
Rozloha celkem: 12 300 m2
Procento zastavění: 20%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Na pozemku se nachází několik likusových objektů, které v případě revitalizace bude třeba demolovat.
Zobrazit detail

Areál skladů a služeb Areál skladů a služeb

Obec: Krnov
Rozloha celkem: 20 000 m2
Procento zastavění: 35%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: ne
Areál se nachází ve stanovém záplavovém území a současně i mezi aktivními zónami stanoveného záplavového území. Terén je rovinný. Plocha je z větší části nevyužitá, část slouží jako sklady policie a část jako Truhlářství Koritarz - plocha je v soukromém vlastnictví. Volnou stavbu tvoří čtyřpodlažní cihlový objekt, skladové objekty - cihlové jednopodlažní. Objekty jsou v relativně dobrém stavu. Vhodná by byla výměna oken a vytvoření nové fasády. Sklon střech je většinou valbový a u menších staveb pultový. Volné plochy by měly být využity pro výrobní a skladové hospodářství, opravárenské služby, náročnějšími na dopravní obsluhu. Plocha je předurčená pro investory s většími nároky na odběr energií. Mohly by zde být prostory s vyšší možnosti rušivého působení na okolí - jen za určitých podmínek. Neměly by zde koncipovány provozy pro sport, rekreaci, bydlení a výroby jež by mohly ekologický zatížit plochu - vrakoviště, čerpací stanice, sklady odpadů. Nutno provést kompletní rozvod inženýrských sítí.
Zobrazit detail

Areál U ledáren Areál U ledáren

Obec: Praha
Rozloha celkem: 6 202 m2
Procento zastavění: 39%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ne
v areálu se kromě objektů nacházejí drobné dřevěné a ocelové přístřešky a stavební buňky, na ploše je rovněž skladováno dřevo a nábytek (v areálu se provádí olepování laminátem); plocha je z velké části zpevněná - asfalt; areál je oplocen pletivovým plotem; v areálu je veřejné osvětlení
Zobrazit detail

Areál Vodáren - Husova ul. Areál Vodáren - Husova ul.

Obec: Černošice
Rozloha celkem:
Procento zastavění:
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: ne
Nevyužitá plocha neriziková z hledika znečištění
Zobrazit detail

Areál zámku Areál zámku

Obec: Borovany
Rozloha celkem: 6 800 m2
Procento zastavění: 51%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Areál zámku se nachází uprostřed obce Borovany, v jejím centru. Městem prochází silnice II. třídy č. 155, 157 a nejbližší silnice I. třídy E 55 je vzdálena 15 km.
Zobrazit detail

Areál ZD Bobrava Areál ZD Bobrava

Obec: Brno
Rozloha celkem: 56 000 m2
Procento zastavění: 40%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Dnes část lokality slouží pro provoz pneuservisu, část pro sídlo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Zachovat pro další využití bude možné pouze budovy skladové.
Zobrazit detail

Areál zemědělské výroby Areál zemědělské výroby

Obec: Krnov
Rozloha celkem: 19 200 m2
Procento zastavění: 16%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: mírné ekologické zatížení
V současné době je areál využíván jako sklad. Pozemek je mírně svažitý severním směrem. Na pozemku se nachází jedna budova, jež dříve sloužila jako kravín. Objekt je jednopodlažní cihlový se sedlovou střechou. Krytinu tvoří plech. Objekt je v relativně uspokojivém stavu. Příjezdová komunikace k areálu vyžaduje rekonstrukci. Parkoviště by se muselo řešit v rámci areálu. K areálu byla přivedena pitná voda a elektrická energie. Tyto sítě jsou zanedbané a je nutné vybudovat nové.
Zobrazit detail

Areál zemědělské výroby Areál zemědělské výroby

Obec: Město Albrechtice
Rozloha celkem: 36 500 m2
Procento zastavění: 3%
Nejvhodnější způsob využití: zemědělství
Existence ekologických zátěží: ne
Jedná se o bývalý areál zemědělské výroby. Původně byl areál využíván pro zemědělský průmysl (živočišná výroba), byly zde sklady a kravíny. V současné době neexistuje napojení na vodovod, kanalizaci ani plynovod. Je zde možnost napojení na existující přívod elektrické energie, bylo by však nutné učinit komplexní revizi stávajícího napojení. Jedná se o zděné budovy v poměrně zdevastovaném stavu. Objekt po důkladné revitalizaci možno znovu využívat pro zemědělskou činnost nebo jakékoli nerušivé podnikání. Například sklady výrobků popřípadě lze využít pro komerční účely.
Zobrazit detail

Areál živočišné výroby Areál živočišné výroby

Obec: Koclířov
Rozloha celkem: 35 500 m2
Procento zastavění: 14%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Areál bývalého střediska živočišné výroby, 4 původní stáje (teletník, 2x pro dojnice, odchovna dobytka), skladovací haly objemné píce, plocha zbořeniště po vyhořelém seníku; všechny objekty jsou zchátralé.
Zobrazit detail

Augustiniánský klášter Augustiniánský klášter

Obec: Šternberk
Rozloha celkem: 5 226 m2
Procento zastavění: 55%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: ne
Areál Augustiniánského kláštera je tvořen vzájemně propojenými stavbami, přiléhajícími ke kostelu Zvěstování Páně ve Šternberku. Počátky kláštera jsou datovány do 14. stol., když významné stavební úpravy a přestavby byly prováděny v průběhu 17. stol.. Po II. světové válce užívala klášter armáda a následně sloužil klášter jako sklady textilu. V 90. letech 20. stol. zahájilo město Šternberk jeho postupnou stavební záchranu v rámci Programu záchrany architektonického dědictví.
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz