Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |      celkový počet záznamů: 333

ZŠ a MŠ Sulkovec ZŠ a MŠ Sulkovec

Obec: Sulkovec
Rozloha celkem: 9 000 m2
Procento zastavění: 9%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Jedná o jednopatrovou nemovitost s půdou, která je vystavěna z cihel.
Zobrazit detail

Žatčanský dvůr Žatčanský dvůr

Obec: Žatčany
Rozloha celkem: 19 500 m2
Procento zastavění: 18%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Bývalé zemědělské stavení (mlýn, sýpka) s jistou historickou hodnotou (odhad 300 let - není památkově chráněn), nyní využíváno pouze z cca 10 % ZD. Pozemek i budova na něm jsou v majetku PF ČR (vedou se jednání o převodu na obec). V areálu dvora za minulého režimu postavena plechová hala, která je nyní využívána k potřebám drobného podnikání - v plánu obce je její odkup a demolice. Budova dvora je dvoupatrová s podlažní plochou 0,2 ha. V jižní části budovy je zhroucen čelní štít a bude ji zřejmě nutno demolovat kvůli narušené statice. Severní část budovy je v ,,obyvatelném" stavu - proběhly dílčí opravy střechy a krovů (na náklady obce), ale má vydrolený štít, který však disponuje historickým artefaktem z doby Napoleonských válek (kule).
Zobrazit detail

Žlutý kopec - ČSAD - servis Žlutý kopec - ČSAD - servis

Obec: Bruntál
Rozloha celkem: 6 000 m2
Procento zastavění: 66%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: mírné ekologické zatížení
Provozovna ČSAD - servis byla vybudována v letech 1955-1975. Kromě odstavných parkovacích ploch je provozovna vybavena mechanickou umývárnou vozidel, dílnami pro opravu vozidel nákladní i osobní dopravy, pneuservisem a dalšími pomocnými a skladovými prostorami. Pro zajištění administrativní činnosti byla vybudována administrativní budova se sociálním uzlem a šatnami, jídelnou a kantýnou. V areálu provozovny se rovněž nachází čerpací stanice pohonných hmot. Záměrem města je využití těchto uvolněných prostranství pro dopravní infrastrukturu, odstavných ploch pro kamiony a obchodní činnost včetně výhodného napojení na silnici I/11 a I/45. Po revitalizaci čerpací stanice PHM i její výhodné využití pro místní region.
Zobrazit detail

<<  <  25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |      celkový počet záznamů: 333

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz