Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 374

Budova bývalé školy Budova bývalé školy

Obec: Jetětice
Rozloha celkem: 3 118 m2
Procento zastavění: 16%
Nejvhodnější způsob využití: bydlení
Existence ekologických zátěží: ne
Budova bývalé školy se nachází v západní části obce Jetětice. Leží přibližně 4 km od silnice I. třídy E 29 a 6 km od silnice II. třídy E 105.
Zobrazit detail

Budova bývalé školy Budova bývalé školy

Obec: Kostelní Radouň
Rozloha celkem: 500 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Budova bývalé školy se nachází v západní části obce Kostelní Radouň poblíž autobusové zastávky. Leží přibližně 11 km od silnice I. třídy E 34 a 4 km od silnice II. třídy E 132.
Zobrazit detail

Budova bývalé základní školy Budova bývalé základní školy

Obec: Slezské Rudoltice
Rozloha celkem: 5 600 m2
Procento zastavění: 27%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Jedná se o budovu bývalé základní školy, která je zděná se sedlovou střechou a je v poměrně zachovalém stavu. Jsou zde přípojky vody, elektrické energie i telekomunikační přípojky, je však nutná celková revitalizace všech inženýrských sítí. Budovu je možno po celkové revitalizaci a drobných stavebních úpravách využívat pro kulturní, sociální či zdravotní účely obce Slezské Rudoltice. Objekt je možno v budoucnu využít také jako administrativní budovu pro drobné podnikatele nebo pro jakoukoli nevýrobní činnost. Pro okolí Krnova by tato lokalita mohla být příležitostí pro nová pracovní místa v regionu.
Zobrazit detail

Budova bývalého hotelu Budova bývalého hotelu

Obec: Zlaté Hory
Rozloha celkem: 1 566 m2
Procento zastavění: 53%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ne
Jde o hlavní třípodlažní budovu, tři menší obslužné objekty a pozemky bývalého hotelu Slezská beseda v centru města.
Zobrazit detail

Budova 2. stupně ZŠ Budova 2. stupně ZŠ

Obec: Drahany
Rozloha celkem: 3 000 m2
Procento zastavění: 50%
Nejvhodnější způsob využití: bydlení
Existence ekologických zátěží: ne
Budova z roku 1930. Má 3 NP, celkem 8 tříd, 3 kabinety a bývalá jídelna.
Zobrazit detail

Bumbalovy továrny Bumbalovy továrny

Obec: Frenštát pod Radhoštěm
Rozloha celkem: 8 000 m2
Procento zastavění: 40%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Objekty jsou v současné době opuštěné. Technický stav objektů vyžaduje revitalizaci vnitřních inženýrských sítí a částečně stěn a střešního pláště. Město nemá zatím upřesněný zájem o využití objektů a celé lokality. Po sanaci a revitalizaci objektu je možno jej využít pro zdravotní zařízení nebo vzdělávací středisko nebo domov s pečovatelskou službou.
Zobrazit detail

Bytové domy čp. 142 a 143 Bytové domy čp. 142 a 143

Obec: Stráž pod Ralskem
Rozloha celkem: 2 225 m2
Procento zastavění: 52%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Dva původní bytové domy. Jedná se o dům bývalé školy a o tzv. Gablerův dům. Tyto domy spolu s přilehlými pozemky tvoří jeden komplex. V roce 2006 byla provedena projektová dokumentace, která řeší nejen záchranu obou budov, ale i jejich nové využití. Projekt řeší nové využití domů, které počítá s využitím prostor pro umístění městské knihovny, informačního centra, odborných učeben, veřejného internetu, konferenčního sálu, muzea uranu, kanceláří neziskových org., veřejných WC a bytu správce. Na přilehlých pozemcích bude umístěna venkovní expozice muzea uranu a herní ráj s hracími prvky. Projekt bude po dokončení určen široké veřejnosti. Cílem projektu je z chátrajících budov vytvořit multifunkční dům, který bude sloužit k odpočinku, k rozšíření služeb v cestovním ruchu a vzdělávání.
Zobrazit detail

Bývalá Akumulátorka Bývalá Akumulátorka

Obec: Praha
Rozloha celkem: 7 507 m2
Procento zastavění: 38%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
v části areálu sídlí Úřad městské části Praha 16 - odbory živnostenský, občansko-správní a ekonomický, v části je sklad železa, zbytek je nevyužit; před budovou úřadu je vyasfaltované parkoviště, v severní části areálu se nachází plocha zpevněná panely, na které parkují nákladní automobily; areál je oplocen (dřevěný plot), je v něm veřejné osvětlení
Zobrazit detail

Bývalá bramborárna Bývalá bramborárna

Obec: Město Albrechtice
Rozloha celkem: 32 500 m2
Procento zastavění: 2%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
V současné době existuje napojení na vodovod, plynovod a elektrickou energii, bylo by však nutné učinit revizi stávajícího napojení. Kanalizace a telekomunikační sítě v podstatě neexistují. Jedná se o zděné budovy v poměrně zdevastovaném stavu. Objekt po důkladné revitalizaci možno znovu využívat pro nerušivé podnikání, jako sklad například zemních strojů obce popřípadě lze využít pro komerční účely.
Zobrazit detail

Bývalá cihelna v Řečkovicích Bývalá cihelna v Řečkovicích

Obec: Brno
Rozloha celkem: 24 300 m2
Procento zastavění: 40%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ano
Nacházejí se zde opuštěné garáže a několik likusových budov, které jsou příležitostně pronajímány menším firmám. Budova cihelny je ve špatném technickém stavu a bude nutné ji zbourat.
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 374

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz