Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Budova bývalého hotelu Budova bývalého hotelu

Obec: Zlaté Hory
Rozloha celkem: 1 566 m2
Procento zastavění: 53%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ne
Jde o hlavní třípodlažní budovu, tři menší obslužné objekty a pozemky bývalého hotelu Slezská beseda v centru města.
Zobrazit detail

Budova 2. stupně ZŠ Budova 2. stupně ZŠ

Obec: Drahany
Rozloha celkem: 3 000 m2
Procento zastavění: 50%
Nejvhodnější způsob využití: bydlení
Existence ekologických zátěží: ne
Budova z roku 1930. Má 3 NP, celkem 8 tříd, 3 kabinety a bývalá jídelna.
Zobrazit detail

Bytové domy čp. 142 a 143 Bytové domy čp. 142 a 143

Obec: Stráž pod Ralskem
Rozloha celkem: 2 225 m2
Procento zastavění: 52%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Dva původní bytové domy. Jedná se o dům bývalé školy a o tzv. Gablerův dům. Tyto domy spolu s přilehlými pozemky tvoří jeden komplex. V roce 2006 byla provedena projektová dokumentace, která řeší nejen záchranu obou budov, ale i jejich nové využití. Projekt řeší nové využití domů, které počítá s využitím prostor pro umístění městské knihovny, informačního centra, odborných učeben, veřejného internetu, konferenčního sálu, muzea uranu, kanceláří neziskových org., veřejných WC a bytu správce. Na přilehlých pozemcích bude umístěna venkovní expozice muzea uranu a herní ráj s hracími prvky. Projekt bude po dokončení určen široké veřejnosti. Cílem projektu je z chátrajících budov vytvořit multifunkční dům, který bude sloužit k odpočinku, k rozšíření služeb v cestovním ruchu a vzdělávání.
Zobrazit detail

Bývalá Akumulátorka Bývalá Akumulátorka

Obec: Praha
Rozloha celkem: 7 507 m2
Procento zastavění: 38%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
v části areálu sídlí Úřad městské části Praha 16 - odbory živnostenský, občansko-správní a ekonomický, v části je sklad železa, zbytek je nevyužit; před budovou úřadu je vyasfaltované parkoviště, v severní části areálu se nachází plocha zpevněná panely, na které parkují nákladní automobily; areál je oplocen (dřevěný plot), je v něm veřejné osvětlení
Zobrazit detail

Bývalá bramborárna Bývalá bramborárna

Obec: Město Albrechtice
Rozloha celkem: 32 500 m2
Procento zastavění: 2%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
V současné době existuje napojení na vodovod, plynovod a elektrickou energii, bylo by však nutné učinit revizi stávajícího napojení. Kanalizace a telekomunikační sítě v podstatě neexistují. Jedná se o zděné budovy v poměrně zdevastovaném stavu. Objekt po důkladné revitalizaci možno znovu využívat pro nerušivé podnikání, jako sklad například zemních strojů obce popřípadě lze využít pro komerční účely.
Zobrazit detail

Bývalá cihelna v Řečkovicích Bývalá cihelna v Řečkovicích

Obec: Brno
Rozloha celkem: 24 300 m2
Procento zastavění: 40%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ano
Nacházejí se zde opuštěné garáže a několik likusových budov, které jsou příležitostně pronajímány menším firmám. Budova cihelny je ve špatném technickém stavu a bude nutné ji zbourat.
Zobrazit detail

Bývalá ČOV - Provozní, Třebovice Bývalá ČOV - Provozní, Třebovice

Obec: Ostrava
Rozloha celkem: 28 500 m2
Procento zastavění: 21%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: mírné ekologické zatížení
Po vybudování nové ČOV východně od posuzované lokality ztratila stará ČOV svůj význam. Vlastník nemá finanční prostředky na její odstranění, takže objekt již 10 let chátrá, protože zastaralé zařízení není použitelné. Vlastník, Město Ostrava a částečně Městský obvod Třebovice, se snaží pozemek odprodat, ale se stavební a ekologickou zátěží - beznadějně. V důsledku využití okolních lokalit pro distribuční síť a drobné podnikatelské subjekty, je záměrem Městského obvodu Ostrava - Třebovice využit tuto lokalitu pro drobné podnikání nebo zavázání do distribuční sítě.
Zobrazit detail

Bývalá fara Bývalá fara

Obec: Veverské Knínice
Rozloha celkem: 1 700 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Objekty fary jsou ve špatném technickém stavu. Jsou součástí rezidenční zástavby obce. Díky strategické poloze vůči Brnu a D1 je vhodným objektem pro využití v cestovním ruchu (příp. penzion pro seniory)
Zobrazit detail

Bývalá fara Bývalá fara

Obec: Libuň
Rozloha celkem: 7 070 m2
Procento zastavění: 15%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Objekt fary dvojpodlažní, zcela podsklepen, velká suchá půda, dále stavba stodoly, zbořeniště po špejcharu vše cca z 19. století, nemovitá kulturní památka
Zobrazit detail

Bývalá kasárna Bývalá kasárna

Obec: Podbořany
Rozloha celkem: 19 000 m2
Procento zastavění: 30%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz