Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Bývalá Tosta Bývalá Tosta

Obec: Habartov
Rozloha celkem: 4 700 m2
Procento zastavění:
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: ne
Na základě statického posudku byli z budovy bývalé Tosty vystěhováni nájemníci. V budoucnu dojde k demolici budovy s tím, že na původním místě by mělo být vystavěno multifunkční centrum zábavy. Nyní se nechává zpracovávat projektová dokumentace na demolici stavby a poté budou započaty projekční práce budoucího multifunkčního centra. Investorem bude město Habartov za přispění dotačních prostředků z EU. Objekt opuštěn v roce 2008.
Zobrazit detail

Bývalá trafostanice V Holešovičkách Bývalá trafostanice V Holešovičkách

Obec: Praha
Rozloha celkem: 1 345 m2
Procento zastavění: 45%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: ne
jde o nevyužitý objekt trafostanice se souvisejícím pozemkem; pozemek je svažitý; plocha je zpevněna zámkovou dlažbou a asfaltem, na části se nachází náletová zeleň; areál je oplocen trubkovým plotem
Zobrazit detail

Bývalá uhelná kotelna Bývalá uhelná kotelna

Obec: Chvaletice
Rozloha celkem: 770 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: ne
Objekt bývalé uhelné kotelny, která vytápěla bytové domy.
Zobrazit detail

Bývalá uhelná kotelna Bývalá uhelná kotelna

Obec: Heřmanův Městec
Rozloha celkem: 722 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Objekt bývalé uhelné kotelny na stavební parcele č. 1498, z větší části nevyužitý (594,0 m2), v části objektu je nová plynová kotelna (128 m2)
Zobrazit detail

Bývalá vojenská nemocnice - Josefov Bývalá vojenská nemocnice - Josefov

Obec: Jaroměř
Rozloha celkem: 13 768 m2
Procento zastavění: 57%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ano
Dvoupodlažní budova - památkově chráněno.
Zobrazit detail

Bývalá vysoká pec Barbora Bývalá vysoká pec Barbora

Obec: Jince
Rozloha celkem: 10 000 m2
Procento zastavění: 20%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Stará pozdně barokní vysoká pec Barbora, patřící původně k blízkému pivovaru-zámku. Postavena roku 1810 hrabětem Rudolfem Vrbnou. V provozu až do r. 1874, před rozbořením ji zachránilo umístění pily do jejího objektu. Dnes jsou oba objekty odděleny železničním náspem. Budova je zcela nevyužívaná, ale zachovalá, pozemek je využíván jako cvičiště pro psy.
Zobrazit detail

Bývalá základní škola Bývalá základní škola

Obec: Bělá nad Svitavou
Rozloha celkem: 349 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Bývalá škola čp 4, parcelní č. st. 86
Zobrazit detail

Bývalé dětské oddělení nemocnice Bývalé dětské oddělení nemocnice

Obec: Moravská Třebová
Rozloha celkem: 1 709 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: ne
Budova nemocnice, objektu garáží, vedlejších staveb přístřešků
Zobrazit detail

Bývalé Harrachovské sýpky Bývalé Harrachovské sýpky

Obec: Dolní Přím
Rozloha celkem: 3 094 m2
Procento zastavění: 30%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: ne
Objekt je zděný, dvoupodlažní a se třemi křídly. Asi polovina jednoho z křídel je tvořena bytovou jednotkou v soukromém vlastnictví, tato část není dále zahrnuta do popisovaného "brownfieldu". Celkově je objekt málo využívaný, částečně slouží jako skladovací prostory. Objekt vyžaduje větší investice.
Zobrazit detail

Bývalé JZD Bývalé JZD

Obec: Slezské Pavlovice
Rozloha celkem: 21 500 m2
Procento zastavění: 4%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Původně byl areál využíván pro zemědělský průmysl (živočišná výroba), byly zde sklady a odchovny prasat. V současné době existuje napojení na vodovod a elektrickou energii. Je zcela nefunkční kanalizace, napojení na plynovod i telekomunikační sítě. Jedná se o zděné budovy v poměrně zachovalém stavu. Objekt po důkladné revitalizaci možno znovu využívat pro zemědělskou činnost nebo jakékoli nerušivé podnikání, například sklady výrobků, popřípadě lze využít pro komerční účely.
Zobrazit detail

<<  <  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz