Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >  >>   celkový počet záznamů: 374

Bývalá vojenská nemocnice - Josefov Bývalá vojenská nemocnice - Josefov

Obec: Jaroměř
Rozloha celkem: 13 768 m2
Procento zastavění: 57%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ano
Dvoupodlažní budova - památkově chráněno.
Zobrazit detail

Bývalá vysoká pec Barbora Bývalá vysoká pec Barbora

Obec: Jince
Rozloha celkem: 10 000 m2
Procento zastavění: 20%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Stará pozdně barokní vysoká pec Barbora, patřící původně k blízkému pivovaru-zámku. Postavena roku 1810 hrabětem Rudolfem Vrbnou. V provozu až do r. 1874, před rozbořením ji zachránilo umístění pily do jejího objektu. Dnes jsou oba objekty odděleny železničním náspem. Budova je zcela nevyužívaná, ale zachovalá, pozemek je využíván jako cvičiště pro psy.
Zobrazit detail

Bývalá základní škola Bývalá základní škola

Obec: Rohozná
Rozloha celkem: 855 m2
Procento zastavění: 39%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Budova má tří podlaží, částečně zapuštěný suterén přízemí a půdní prostor. Objekt je obdélníkového tvaru o rozměrech 28 x 12 m. Střecha je valbová, krytinu tvoří hliníkové tabule. Nosné zdi jsou z pálených cihel 30-80 cm.
Zobrazit detail

Bývalá základní škola Bývalá základní škola

Obec: Bělá nad Svitavou
Rozloha celkem: 349 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Bývalá škola čp 4, parcelní č. st. 86
Zobrazit detail

Bývalé dětské oddělení nemocnice Bývalé dětské oddělení nemocnice

Obec: Moravská Třebová
Rozloha celkem: 1 709 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: ne
Budova nemocnice, objektu garáží, vedlejších staveb přístřešků
Zobrazit detail

Bývalé Harrachovské sýpky Bývalé Harrachovské sýpky

Obec: Dolní Přím
Rozloha celkem: 3 094 m2
Procento zastavění: 30%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: ne
Objekt je zděný, dvoupodlažní a se třemi křídly. Asi polovina jednoho z křídel je tvořena bytovou jednotkou v soukromém vlastnictví, tato část není dále zahrnuta do popisovaného "brownfieldu". Celkově je objekt málo využívaný, částečně slouží jako skladovací prostory. Objekt vyžaduje větší investice.
Zobrazit detail

Bývalé JZD Bývalé JZD

Obec: Slezské Pavlovice
Rozloha celkem: 21 500 m2
Procento zastavění: 4%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Původně byl areál využíván pro zemědělský průmysl (živočišná výroba), byly zde sklady a odchovny prasat. V současné době existuje napojení na vodovod a elektrickou energii. Je zcela nefunkční kanalizace, napojení na plynovod i telekomunikační sítě. Jedná se o zděné budovy v poměrně zachovalém stavu. Objekt po důkladné revitalizaci možno znovu využívat pro zemědělskou činnost nebo jakékoli nerušivé podnikání, například sklady výrobků, popřípadě lze využít pro komerční účely.
Zobrazit detail

Bývalé kasárny Bývalé kasárny

Obec: Dětřichov nad Bystřicí
Rozloha celkem: 134 000 m2
Procento zastavění: 7%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: mírné ekologické zatížení
Jedná se o prostory dřívějších vojenských kasáren. Do areálu vedou také železniční koleje - je zde možnost využití železniční dopravy. Celý areál je také napojen na inženýrské sítě. Lokalita je velmi zanedbaná, využití pro turistický ruch sportovní účely, velmi výhodná pro rekreační účely, školení a turistiku. Možno vybudovat i restaurační a ubytovací kapacity.
Zobrazit detail

Bývalé koupaliště Bývalé koupaliště

Obec: Hvězdlice
Rozloha celkem: 5 701 m2
Procento zastavění: 14%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ne
Jedná se o areál vystavěný v 60. letech jako koupaliště, které však na zač. 90. let přestalo splňovat technické a hygienické parametry (posl. rok provozu 1992). Od té doby je udržována zeleň a náletová zeleň v jeho oplocené části, resp. objekt, který sloužil jako toalety, převlékárny a kiosk. Náletová zeleň nyní zarůstá dno bazénu - obtížné za jakýchkoli revitalizačních podmínek jej znovu využít k původnímu účelu
Zobrazit detail

Bývalé městské lázně Bývalé městské lázně

Obec: Jablonec nad Nisou
Rozloha celkem: 1 137 m2
Procento zastavění: 80%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Nemovitá kulturní památka, pozoruhodná budova v centru města, dlouhodobě neudržovaná, náročná investice do stavby se specifickou původní funkcí. Vícepodlažní objekt s historizující fasádou. Relativně dobrý stav objektu. Vzhledem k umístění objektu vhodné využití jako občanská vybavenost. Bylo by vhodné vypracovat studii proveditelnosti (nejlépe v min.3 variantách budoucího využití). Odhad nákladů nezohledňuje nutné investice do (obnovy?) technického zázemí (zejména v případě využití jako městské lázně), celkově minimální nutné náklady.
Zobrazit detail

<<  <  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >  >>   celkový počet záznamů: 374

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz