Ekonomické subjekty

Při výběru ekonomických subjektů do databáze IRIS byl položen důraz na kategorii malých a středních podniků (MSP) s počtem zaměstnanců od 6 do 249, které tvoří většinu regionálních subjektů. Tato kategorie podniků je v moderních ekonomikách díky své adaptabilitě a dynamice považována za motor podnikání.

Zdrojem databáze ekonomických subjektů je Registr ekonomických subjektů (RES) přebíraný z Českého statistického úřadu (www.czso.cz), kombinovaný s databází firmy Creditinfo Czech Republic (www.cicr.cz), omezený právní formou na akciové společnosti (a.s.) a společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) a výše zmíněným počtem zaměstnanců. Tento výběr čítá cca 51 000 ekonomických subjektů.

V databázi uživatel najde široké spektrum informací od kontaktních údajů přes údaje klasifikující podnik z různých hledisek až k základním ekonomickým informacím. Jakékoli připomínky k obsahu profilů uvítáme na adrese risy@mmr.cz.

Vyhledávání

Zrušit

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz