Olomouc

Souhrnné informace
Status:Statutární město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):500496
NUTS5:CZ0712500496
Obec s pověřeným úřadem:Olomouc
Obec s rozšířenou působností:Olomouc
LAU 1 (NUTS 4):CZ0712 - Olomouc
NUTS3:CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Olomouc
Obec s rozšířenou působností:Olomouc
Katastrální plocha (ha):10 333
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:100 378
Nadmořská výška (m n.m.):218
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 15' 3'' E , 49° 35' 38'' N
První písemná zpráva (rok): 1 078
Počet katastrů:26
Počet územně technických jednotek:26
Počet částí obce:26
PSČ:77900

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001102 607
z toho muži48 514
z toho ženy54 093

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001102 607
v tom ve věku0-1415 644
15-6472 393
65 a více let14 570

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší86 963
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného16 233
vyučení a stř. odborné bez mat.27 284
úplné střední s maturitou25 193
vyšší odborné a nástavbové3 539
vysokoškolské13 502
nezjištěné vzdělání1 212

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.97 400
Cizinci s dlouhodobým pobytem859
Osoby s občanstvím Slovenské republiky415
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie116

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící30 933
Nezjištěné vyznání8 948

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem54 163
v tomzaměstnaní celkem48 178
nezaměstnaní celkem5 985

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem54 163
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov840
průmysl11 672
stavebnictví4 672
obchod,opravy motor. vozidel6 160
doprava, pošty a telekomunikace3 774
veřejná správa, obrana, soc. zabez.4 233
školství, zdravot., veter. a soc. činn.9 045

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec7 807
denně mimo obec4 546
denně mimo obec nad 60min.620

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti40 367
Cenzové domácnosti43 939
v tomúplné rodiny22 553
neúplné rodiny6 675
nerodinné domácnosti846
domácnosti jednotlivců13 865

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy8 941
Trvale obydlené domy - rodinné domy6 114
Neobydlené obydlené domy celkem539
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci55
Průměrné stáří trvale obydlených domů50
Domy podle vlastnictvísoukromých osob6 489
obce, státu599
bytové družstvo - SBD365
ostatní vlastnictví1 413

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy8 941
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť6 877
vodovodem8 808
plynem7 774
ústředním topením6 292

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty40 367
Trvale obydlené byty v rodin. domech7 808
Neobydlené byty3 377

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem40 367
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě6 554
v osobním vlastnictví10 054
nájemní13 732
člena bytového družstva7 314

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem40 367
Byty podle vybaveníplyn v bytě35 041
vodovod v bytě40 020
připojení na veřejnou kanalizační síť37 679
ústřední topení, etážové topení34 782
vlastní koupelna, sprchový kout39 585

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz