Dub nad Moravou

Souhrnné informace
Status:Městys
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):501794
NUTS5:CZ0712501794
Obec s pověřeným úřadem:Olomouc
Obec s rozšířenou působností:Olomouc
LAU 1 (NUTS 4):CZ0712 - Olomouc
NUTS3:CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Olomouc
Obec s rozšířenou působností:Olomouc
Katastrální plocha (ha):1 521
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 611
Nadmořská výška (m n.m.):212
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 16' 38'' E , 49° 28' 57'' N
První písemná zpráva (rok): 1 131
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:3
PSČ:78375

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 418
z toho muži697
z toho ženy721

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 418
v tom ve věku0-14237
15-64982
65 a více let199

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 181
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného279
vyučení a stř. odborné bez mat.504
úplné střední s maturitou292
vyšší odborné a nástavbové31
vysokoškolské64
nezjištěné vzdělání11

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.1 373
Cizinci s dlouhodobým pobytem1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky4
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící567
Nezjištěné vyznání154

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem738
v tomzaměstnaní celkem652
nezaměstnaní celkem86

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem738
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov104
průmysl165
stavebnictví108
obchod,opravy motor. vozidel88
doprava, pošty a telekomunikace41
veřejná správa, obrana, soc. zabez.42
školství, zdravot., veter. a soc. činn.66

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec456
denně mimo obec382
denně mimo obec nad 60min.35

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti481
Cenzové domácnosti547
v tomúplné rodiny356
neúplné rodiny50
nerodinné domácnosti5
domácnosti jednotlivců136

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy423
Trvale obydlené domy - rodinné domy410
Neobydlené obydlené domy celkem86
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci7
Průměrné stáří trvale obydlených domů43
Domy podle vlastnictvísoukromých osob409
obce, státu7
bytové družstvo - SBD4
ostatní vlastnictví1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy423
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť270
vodovodem416
plynem357
ústředním topením331

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty481
Trvale obydlené byty v rodin. domech431
Neobydlené byty90

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem481
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě397
v osobním vlastnictví2
nájemní39
člena bytového družstva13

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem481
Byty podle vybaveníplyn v bytě402
vodovod v bytě472
připojení na veřejnou kanalizační síť303
ústřední topení, etážové topení385
vlastní koupelna, sprchový kout456

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz