Boží Dar

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):506486
NUTS5:CZ0412506486
Obec s pověřeným úřadem:Ostrov
Obec s rozšířenou působností:Ostrov
LAU 1 (NUTS 4):CZ0412 - Karlovy Vary
NUTS3:CZ041 - Karlovarský kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Ostrov
Obec s rozšířenou působností:Ostrov
Katastrální plocha (ha):3 796
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:232
Nadmořská výška (m n.m.):1 020
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):12° 55' 28'' E , 50° 24' 35'' N
První písemná zpráva (rok): 1 546
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:3
PSČ:36301

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001170
z toho muži90
z toho ženy80

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001170
v tom ve věku0-1440
15-64111
65 a více let19

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší130
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného44
vyučení a stř. odborné bez mat.46
úplné střední s maturitou25
vyšší odborné a nástavbové7
vysokoškolské6
nezjištěné vzdělání2

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.126
Cizinci s dlouhodobým pobytem8
Osoby s občanstvím Slovenské republiky1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící35
Nezjištěné vyznání24

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem76
v tomzaměstnaní celkem70
nezaměstnaní celkem6

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem76
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov3
průmysl6
stavebnictví6
obchod,opravy motor. vozidel3
doprava, pošty a telekomunikace3
veřejná správa, obrana, soc. zabez.9
školství, zdravot., veter. a soc. činn.5

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec25
denně mimo obec10
denně mimo obec nad 60min.0

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti55
Cenzové domácnosti70
v tomúplné rodiny30
neúplné rodiny16
nerodinné domácnosti1
domácnosti jednotlivců23

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy41
Trvale obydlené domy - rodinné domy31
Neobydlené obydlené domy celkem20
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci11
Průměrné stáří trvale obydlených domů63
Domy podle vlastnictvísoukromých osob33
obce, státu5
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví3

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy41
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť37
vodovodem40
plynem3
ústředním topením27

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty55
Trvale obydlené byty v rodin. domech33
Neobydlené byty23

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem55
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě30
v osobním vlastnictví0
nájemní19
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem55
Byty podle vybaveníplyn v bytě2
vodovod v bytě54
připojení na veřejnou kanalizační síť52
ústřední topení, etážové topení38
vlastní koupelna, sprchový kout53

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz