Roseč

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):508004
NUTS5:CZ0313508004
Obec s pověřeným úřadem:Jindřichův Hradec
Obec s rozšířenou působností:Jindřichův Hradec
LAU 1 (NUTS 4):CZ0313 - Jindřichův Hradec
NUTS3:CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Jindřichův Hradec
Obec s rozšířenou působností:Jindřichův Hradec
Katastrální plocha (ha):546
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:225
Nadmořská výška (m n.m.):502
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 54' 39'' E , 49° 7' 40'' N
První písemná zpráva (rok): 1 367
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:37846

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001199
z toho muži91
z toho ženy108

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001199
v tom ve věku0-1428
15-64138
65 a více let33

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší171
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného55
vyučení a stř. odborné bez mat.73
úplné střední s maturitou35
vyšší odborné a nástavbové4
vysokoškolské3
nezjištěné vzdělání1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.196
Cizinci s dlouhodobým pobytem2
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící75
Nezjištěné vyznání3

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem107
v tomzaměstnaní celkem105
nezaměstnaní celkem2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem107
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov18
průmysl26
stavebnictví10
obchod,opravy motor. vozidel17
doprava, pošty a telekomunikace7
veřejná správa, obrana, soc. zabez.4
školství, zdravot., veter. a soc. činn.12

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec82
denně mimo obec72
denně mimo obec nad 60min.3

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti69
Cenzové domácnosti76
v tomúplné rodiny44
neúplné rodiny9
nerodinné domácnosti0
domácnosti jednotlivců23

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy65
Trvale obydlené domy - rodinné domy63
Neobydlené obydlené domy celkem19
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci11
Průměrné stáří trvale obydlených domů58
Domy podle vlastnictvísoukromých osob62
obce, státu2
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy65
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť13
vodovodem63
plynem26
ústředním topením43

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty69
Trvale obydlené byty v rodin. domech66
Neobydlené byty19

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem69
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě56
v osobním vlastnictví0
nájemní3
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem69
Byty podle vybaveníplyn v bytě26
vodovod v bytě67
připojení na veřejnou kanalizační síť14
ústřední topení, etážové topení46
vlastní koupelna, sprchový kout65

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz