Zduchovice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):513512
NUTS5:CZ020B513512
Obec s pověřeným úřadem:Příbram
Obec s rozšířenou působností:Příbram
LAU 1 (NUTS 4):CZ020B - Příbram
NUTS3:CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2:CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:Příbram
Obec s rozšířenou působností:Příbram
Katastrální plocha (ha):852
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:289
Nadmořská výška (m n.m.):407
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 12' 32'' E , 49° 38' 19'' N
První písemná zpráva (rok): 1 045
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:2
PSČ:26263

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001265
z toho muži139
z toho ženy126

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001265
v tom ve věku0-1458
15-64185
65 a více let22

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší207
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného58
vyučení a stř. odborné bez mat.108
úplné střední s maturitou34
vyšší odborné a nástavbové1
vysokoškolské3
nezjištěné vzdělání3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.260
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící117
Nezjištěné vyznání16

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem134
v tomzaměstnaní celkem126
nezaměstnaní celkem8

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem134
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov18
průmysl44
stavebnictví21
obchod,opravy motor. vozidel17
doprava, pošty a telekomunikace2
veřejná správa, obrana, soc. zabez.5
školství, zdravot., veter. a soc. činn.5

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec89
denně mimo obec73
denně mimo obec nad 60min.7

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti84
Cenzové domácnosti97
v tomúplné rodiny62
neúplné rodiny13
nerodinné domácnosti3
domácnosti jednotlivců19

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy64
Trvale obydlené domy - rodinné domy60
Neobydlené obydlené domy celkem35
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci29
Průměrné stáří trvale obydlených domů41
Domy podle vlastnictvísoukromých osob59
obce, státu1
bytové družstvo - SBD3
ostatní vlastnictví1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy64
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť0
vodovodem63
plynem1
ústředním topením43

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty84
Trvale obydlené byty v rodin. domech67
Neobydlené byty37

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem84
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě57
v osobním vlastnictví0
nájemní11
člena bytového družstva7

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem84
Byty podle vybaveníplyn v bytě0
vodovod v bytě83
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení, etážové topení72
vlastní koupelna, sprchový kout81

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz