Bohdíkov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):525804
NUTS5:CZ0715525804
Obec s pověřeným úřadem:Šumperk
Obec s rozšířenou působností:Šumperk
LAU 1 (NUTS 4):CZ0715 - Šumperk
NUTS3:CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Šumperk
Obec s rozšířenou působností:Šumperk
Katastrální plocha (ha):2 623
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 333
Nadmořská výška (m n.m.):348
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 54' 16'' E , 50° 0' 36'' N
První písemná zpráva (rok): 1 351
Počet katastrů:4
Počet územně technických jednotek:4
Počet částí obce:3
PSČ:78964

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 407
z toho muži685
z toho ženy722

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 407
v tom ve věku0-14250
15-64969
65 a více let188

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 157
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného347
vyučení a stř. odborné bez mat.500
úplné střední s maturitou250
vyšší odborné a nástavbové18
vysokoškolské36
nezjištěné vzdělání6

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.1 365
Cizinci s dlouhodobým pobytem3
Osoby s občanstvím Slovenské republiky2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící533
Nezjištěné vyznání120

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem684
v tomzaměstnaní celkem611
nezaměstnaní celkem73

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem684
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov74
průmysl239
stavebnictví86
obchod,opravy motor. vozidel49
doprava, pošty a telekomunikace66
veřejná správa, obrana, soc. zabez.33
školství, zdravot., veter. a soc. činn.56

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec444
denně mimo obec375
denně mimo obec nad 60min.44

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti490
Cenzové domácnosti545
v tomúplné rodiny327
neúplné rodiny60
nerodinné domácnosti13
domácnosti jednotlivců145

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy371
Trvale obydlené domy - rodinné domy352
Neobydlené obydlené domy celkem58
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci23
Průměrné stáří trvale obydlených domů50
Domy podle vlastnictvísoukromých osob348
obce, státu8
bytové družstvo - SBD1
ostatní vlastnictví14

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy371
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť0
vodovodem368
plynem16
ústředním topením268

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty490
Trvale obydlené byty v rodin. domech433
Neobydlené byty75

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem490
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě366
v osobním vlastnictví15
nájemní43
člena bytového družstva5

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem490
Byty podle vybaveníplyn v bytě9
vodovod v bytě480
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení, etážové topení387
vlastní koupelna, sprchový kout448

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz