Bystřice

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):529451
NUTS5:CZ0201529451
Obec s pověřeným úřadem:Benešov
Obec s rozšířenou působností:Benešov
LAU 1 (NUTS 4):CZ0201 - Benešov
NUTS3:CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2:CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:Benešov
Obec s rozšířenou působností:Benešov
Katastrální plocha (ha):6 337
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:4 339
Nadmořská výška (m n.m.):365
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 40' 3'' E , 49° 43' 56'' N
První písemná zpráva (rok): 1 352
Počet katastrů:10
Počet územně technických jednotek:10
Počet částí obce:26
PSČ:25751

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20013 872
z toho muži1 892
z toho ženy1 980

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20013 872
v tom ve věku0-14685
15-642 581
65 a více let606

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší3 187
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného781
vyučení a stř. odborné bez mat.1 370
úplné střední s maturitou753
vyšší odborné a nástavbové86
vysokoškolské173
nezjištěné vzdělání24

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.3 781
Cizinci s dlouhodobým pobytem21
Osoby s občanstvím Slovenské republiky11
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie3

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící1 481
Nezjištěné vyznání415

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem2 001
v tomzaměstnaní celkem1 920
nezaměstnaní celkem81

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem2 001
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov199
průmysl603
stavebnictví192
obchod,opravy motor. vozidel231
doprava, pošty a telekomunikace145
veřejná správa, obrana, soc. zabez.125
školství, zdravot., veter. a soc. činn.176

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec1 076
denně mimo obec894
denně mimo obec nad 60min.90

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti1 374
Cenzové domácnosti1 550
v tomúplné rodiny902
neúplné rodiny195
nerodinné domácnosti33
domácnosti jednotlivců420

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy951
Trvale obydlené domy - rodinné domy872
Neobydlené obydlené domy celkem302
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci131
Průměrné stáří trvale obydlených domů50
Domy podle vlastnictvísoukromých osob856
obce, státu15
bytové družstvo - SBD28
ostatní vlastnictví35

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy951
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť164
vodovodem894
plynem47
ústředním topením621

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty1 374
Trvale obydlené byty v rodin. domech980
Neobydlené byty360

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem1 374
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě806
v osobním vlastnictví24
nájemní125
člena bytového družstva218

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem1 374
Byty podle vybaveníplyn v bytě21
vodovod v bytě1 309
připojení na veřejnou kanalizační síť395
ústřední topení, etážové topení985
vlastní koupelna, sprchový kout1 254

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz