Kunratice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):530433
NUTS5:CZ0513530433
Obec s pověřeným úřadem:Frýdlant
Obec s rozšířenou působností:Frýdlant
LAU 1 (NUTS 4):CZ0513 - Liberec
NUTS3:CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Frýdlant
Obec s rozšířenou působností:Frýdlant
Katastrální plocha (ha):1 243
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:369
Nadmořská výška (m n.m.):285
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 1' 34'' E , 50° 55' 17'' N
První písemná zpráva (rok): 1 377
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:46401

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001387
z toho muži197
z toho ženy190

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001387
v tom ve věku0-1470
15-64281
65 a více let36

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší317
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného109
vyučení a stř. odborné bez mat.145
úplné střední s maturitou40
vyšší odborné a nástavbové4
vysokoškolské1
nezjištěné vzdělání18

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.343
Cizinci s dlouhodobým pobytem2
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící72
Nezjištěné vyznání70

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem206
v tomzaměstnaní celkem180
nezaměstnaní celkem26

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem206
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov17
průmysl61
stavebnictví25
obchod,opravy motor. vozidel11
doprava, pošty a telekomunikace11
veřejná správa, obrana, soc. zabez.10
školství, zdravot., veter. a soc. činn.9

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec126
denně mimo obec105
denně mimo obec nad 60min.12

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti118
Cenzové domácnosti146
v tomúplné rodiny83
neúplné rodiny27
nerodinné domácnosti1
domácnosti jednotlivců35

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy83
Trvale obydlené domy - rodinné domy72
Neobydlené obydlené domy celkem30
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci27
Průměrné stáří trvale obydlených domů71
Domy podle vlastnictvísoukromých osob67
obce, státu1
bytové družstvo - SBD5
ostatní vlastnictví9

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy83
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť7
vodovodem79
plynem7
ústředním topením38

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty118
Trvale obydlené byty v rodin. domech80
Neobydlené byty32

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem118
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě64
v osobním vlastnictví0
nájemní11
člena bytového družstva18

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem118
Byty podle vybaveníplyn v bytě0
vodovod v bytě111
připojení na veřejnou kanalizační síť30
ústřední topení, etážové topení78
vlastní koupelna, sprchový kout105

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz