Hostín

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):531499
NUTS5:CZ0206531499
Obec s pověřeným úřadem:Mělník
Obec s rozšířenou působností:Mělník
LAU 1 (NUTS 4):CZ0206 - Mělník
NUTS3:CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2:CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:Mělník
Obec s rozšířenou působností:Mělník
Katastrální plocha (ha):636
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:307
Nadmořská výška (m n.m.):284
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 35' 20'' E , 50° 20' 26'' N
První písemná zpráva (rok): 1 345
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:27732

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001214
z toho muži102
z toho ženy112

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001214
v tom ve věku0-1434
15-64144
65 a více let36

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší180
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného53
vyučení a stř. odborné bez mat.88
úplné střední s maturitou22
vyšší odborné a nástavbové8
vysokoškolské7
nezjištěné vzdělání2

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.201
Cizinci s dlouhodobým pobytem3
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící50
Nezjištěné vyznání21

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem113
v tomzaměstnaní celkem101
nezaměstnaní celkem12

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem113
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov16
průmysl27
stavebnictví8
obchod,opravy motor. vozidel10
doprava, pošty a telekomunikace6
veřejná správa, obrana, soc. zabez.4
školství, zdravot., veter. a soc. činn.2

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec80
denně mimo obec75
denně mimo obec nad 60min.7

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti73
Cenzové domácnosti86
v tomúplné rodiny58
neúplné rodiny7
nerodinné domácnosti0
domácnosti jednotlivců21

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy69
Trvale obydlené domy - rodinné domy67
Neobydlené obydlené domy celkem31
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci18
Průměrné stáří trvale obydlených domů61
Domy podle vlastnictvísoukromých osob67
obce, státu1
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy69
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť5
vodovodem69
plynem4
ústředním topením44

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty73
Trvale obydlené byty v rodin. domech69
Neobydlené byty34

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem73
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě58
v osobním vlastnictví0
nájemní7
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem73
Byty podle vybaveníplyn v bytě2
vodovod v bytě72
připojení na veřejnou kanalizační síť7
ústřední topení, etážové topení47
vlastní koupelna, sprchový kout69

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz