Libodřice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):533483
NUTS5:CZ0204533483
Obec s pověřeným úřadem:Kolín
Obec s rozšířenou působností:Kolín
LAU 1 (NUTS 4):CZ0204 - Kolín
NUTS3:CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2:CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:Kolín
Obec s rozšířenou působností:Kolín
Katastrální plocha (ha):591
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:295
Nadmořská výška (m n.m.):272
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 5' 18'' E , 50° 0' 16'' N
První písemná zpráva (rok): 1 266
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:28002

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001274
z toho muži130
z toho ženy144

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001274
v tom ve věku0-1446
15-64191
65 a více let37

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší228
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného67
vyučení a stř. odborné bez mat.102
úplné střední s maturitou46
vyšší odborné a nástavbové2
vysokoškolské3
nezjištěné vzdělání8

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.244
Cizinci s dlouhodobým pobytem8
Osoby s občanstvím Slovenské republiky1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící37
Nezjištěné vyznání32

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem135
v tomzaměstnaní celkem125
nezaměstnaní celkem10

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem135
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov23
průmysl31
stavebnictví25
obchod,opravy motor. vozidel11
doprava, pošty a telekomunikace5
veřejná správa, obrana, soc. zabez.11
školství, zdravot., veter. a soc. činn.6

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec87
denně mimo obec74
denně mimo obec nad 60min.6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti89
Cenzové domácnosti102
v tomúplné rodiny69
neúplné rodiny10
nerodinné domácnosti2
domácnosti jednotlivců21

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy73
Trvale obydlené domy - rodinné domy68
Neobydlené obydlené domy celkem29
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci19
Průměrné stáří trvale obydlených domů49
Domy podle vlastnictvísoukromých osob65
obce, státu1
bytové družstvo - SBD1
ostatní vlastnictví6

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy73
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť0
vodovodem69
plynem2
ústředním topením47

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty89
Trvale obydlené byty v rodin. domech71
Neobydlené byty31

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem89
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě62
v osobním vlastnictví7
nájemní8
člena bytového družstva8

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem89
Byty podle vybaveníplyn v bytě1
vodovod v bytě81
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení, etážové topení61
vlastní koupelna, sprchový kout79

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz