Tuchoraz

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):533777
NUTS5:CZ0204533777
Obec s pověřeným úřadem:Český Brod
Obec s rozšířenou působností:Český Brod
LAU 1 (NUTS 4):CZ0204 - Kolín
NUTS3:CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2:CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:Český Brod
Obec s rozšířenou působností:Český Brod
Katastrální plocha (ha):593
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:480
Nadmořská výška (m n.m.):273
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 50' 57'' E , 50° 2' 55'' N
První písemná zpráva (rok): 1 295
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:28201

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001355
z toho muži175
z toho ženy180

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001355
v tom ve věku0-1458
15-64250
65 a více let47

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší297
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného79
vyučení a stř. odborné bez mat.144
úplné střední s maturitou54
vyšší odborné a nástavbové4
vysokoškolské11
nezjištěné vzdělání5

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.332
Cizinci s dlouhodobým pobytem2
Osoby s občanstvím Slovenské republiky1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící79
Nezjištěné vyznání58

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem176
v tomzaměstnaní celkem162
nezaměstnaní celkem14

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem176
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov13
průmysl42
stavebnictví28
obchod,opravy motor. vozidel12
doprava, pošty a telekomunikace9
veřejná správa, obrana, soc. zabez.8
školství, zdravot., veter. a soc. činn.17

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec135
denně mimo obec107
denně mimo obec nad 60min.20

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti119
Cenzové domácnosti139
v tomúplné rodiny82
neúplné rodiny22
nerodinné domácnosti6
domácnosti jednotlivců29

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy91
Trvale obydlené domy - rodinné domy81
Neobydlené obydlené domy celkem28
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci15
Průměrné stáří trvale obydlených domů44
Domy podle vlastnictvísoukromých osob80
obce, státu1
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví8

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy91
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť0
vodovodem90
plynem0
ústředním topením54

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty119
Trvale obydlené byty v rodin. domech86
Neobydlené byty42

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem119
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě75
v osobním vlastnictví2
nájemní37
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem119
Byty podle vybaveníplyn v bytě0
vodovod v bytě117
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení, etážové topení84
vlastní koupelna, sprchový kout114

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz