Cítov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):534731
NUTS5:CZ0206534731
Obec s pověřeným úřadem:Mělník
Obec s rozšířenou působností:Mělník
LAU 1 (NUTS 4):CZ0206 - Mělník
NUTS3:CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2:CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:Mělník
Obec s rozšířenou působností:Mělník
Katastrální plocha (ha):1 581
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 243
Nadmořská výška (m n.m.):181
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 23' 53'' E , 50° 22' 20'' N
První písemná zpráva (rok): 1 268
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:2
PSČ:27704

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001986
z toho muži492
z toho ženy494

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001986
v tom ve věku0-14174
15-64668
65 a více let144

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší812
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného211
vyučení a stř. odborné bez mat.355
úplné střední s maturitou151
vyšší odborné a nástavbové20
vysokoškolské37
nezjištěné vzdělání38

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.920
Cizinci s dlouhodobým pobytem15
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící301
Nezjištěné vyznání119

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem497
v tomzaměstnaní celkem445
nezaměstnaní celkem52

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem497
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov50
průmysl87
stavebnictví48
obchod,opravy motor. vozidel34
doprava, pošty a telekomunikace35
veřejná správa, obrana, soc. zabez.18
školství, zdravot., veter. a soc. činn.49

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec286
denně mimo obec218
denně mimo obec nad 60min.12

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti356
Cenzové domácnosti412
v tomúplné rodiny228
neúplné rodiny51
nerodinné domácnosti8
domácnosti jednotlivců125

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy315
Trvale obydlené domy - rodinné domy296
Neobydlené obydlené domy celkem63
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci21
Průměrné stáří trvale obydlených domů56
Domy podle vlastnictvísoukromých osob283
obce, státu5
bytové družstvo - SBD5
ostatní vlastnictví10

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy315
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť182
vodovodem297
plynem225
ústředním topením215

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty356
Trvale obydlené byty v rodin. domech314
Neobydlené byty71

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem356
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě248
v osobním vlastnictví0
nájemní27
člena bytového družstva18

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem356
Byty podle vybaveníplyn v bytě240
vodovod v bytě336
připojení na veřejnou kanalizační síť215
ústřední topení, etážové topení238
vlastní koupelna, sprchový kout320

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz