Pištín

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):535991
NUTS5:CZ0311535991
Obec s pověřeným úřadem:Zliv
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0311 - České Budějovice
NUTS3:CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Zliv
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Katastrální plocha (ha):1 403
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:643
Nadmořská výška (m n.m.):398
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 20' 7'' E , 49° 2' 45'' N
První písemná zpráva (rok): 1 261
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:4
PSČ:37346

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001470
z toho muži240
z toho ženy230

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001470
v tom ve věku0-1477
15-64332
65 a více let61

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší393
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného101
vyučení a stř. odborné bez mat.190
úplné střední s maturitou64
vyšší odborné a nástavbové14
vysokoškolské21
nezjištěné vzdělání3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.441
Cizinci s dlouhodobým pobytem3
Osoby s občanstvím Slovenské republiky1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící178
Nezjištěné vyznání139

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem249
v tomzaměstnaní celkem243
nezaměstnaní celkem6

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem249
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov40
průmysl66
stavebnictví28
obchod,opravy motor. vozidel41
doprava, pošty a telekomunikace15
veřejná správa, obrana, soc. zabez.7
školství, zdravot., veter. a soc. činn.7

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec179
denně mimo obec161
denně mimo obec nad 60min.5

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti180
Cenzové domácnosti192
v tomúplné rodiny114
neúplné rodiny26
nerodinné domácnosti3
domácnosti jednotlivců49

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy147
Trvale obydlené domy - rodinné domy144
Neobydlené obydlené domy celkem59
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci27
Průměrné stáří trvale obydlených domů43
Domy podle vlastnictvísoukromých osob141
obce, státu1
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy147
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť68
vodovodem143
plynem2
ústředním topením104

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty180
Trvale obydlené byty v rodin. domech166
Neobydlené byty62

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem180
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě144
v osobním vlastnictví0
nájemní17
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem180
Byty podle vybaveníplyn v bytě1
vodovod v bytě176
připojení na veřejnou kanalizační síť92
ústřední topení, etážové topení125
vlastní koupelna, sprchový kout175

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz