Dalovice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):537918
NUTS5:CZ0412537918
Obec s pověřeným úřadem:Karlovy Vary
Obec s rozšířenou působností:Karlovy Vary
LAU 1 (NUTS 4):CZ0412 - Karlovy Vary
NUTS3:CZ041 - Karlovarský kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Karlovy Vary
Obec s rozšířenou působností:Karlovy Vary
Katastrální plocha (ha):628
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 982
Nadmořská výška (m n.m.):400
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):12° 53' 45'' E , 50° 14' 52'' N
První písemná zpráva (rok): 1 502
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:3
PSČ:36263

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 812
z toho muži907
z toho ženy905

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 812
v tom ve věku0-14288
15-641 289
65 a více let235

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 524
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného412
vyučení a stř. odborné bez mat.602
úplné střední s maturitou357
vyšší odborné a nástavbové43
vysokoškolské94
nezjištěné vzdělání16

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.1 644
Cizinci s dlouhodobým pobytem5
Osoby s občanstvím Slovenské republiky4
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící334
Nezjištěné vyznání106

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem962
v tomzaměstnaní celkem876
nezaměstnaní celkem86

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem962
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov23
průmysl167
stavebnictví141
obchod,opravy motor. vozidel115
doprava, pošty a telekomunikace60
veřejná správa, obrana, soc. zabez.49
školství, zdravot., veter. a soc. činn.100

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec690
denně mimo obec539
denně mimo obec nad 60min.21

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti670
Cenzové domácnosti786
v tomúplné rodiny383
neúplné rodiny139
nerodinné domácnosti13
domácnosti jednotlivců251

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy345
Trvale obydlené domy - rodinné domy275
Neobydlené obydlené domy celkem24
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci3
Průměrné stáří trvale obydlených domů56
Domy podle vlastnictvísoukromých osob291
obce, státu31
bytové družstvo - SBD4
ostatní vlastnictví18

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy345
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť230
vodovodem342
plynem217
ústředním topením275

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty670
Trvale obydlené byty v rodin. domech342
Neobydlené byty48

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem670
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě291
v osobním vlastnictví33
nájemní257
člena bytového družstva24

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem670
Byty podle vybaveníplyn v bytě399
vodovod v bytě665
připojení na veřejnou kanalizační síť520
ústřední topení, etážové topení538
vlastní koupelna, sprchový kout628

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz