Třebotov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):539759
NUTS5:CZ020A539759
Obec s pověřeným úřadem:Černošice
Obec s rozšířenou působností:Černošice
LAU 1 (NUTS 4):CZ020A - Praha-západ
NUTS3:CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2:CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:Černošice
Obec s rozšířenou působností:Černošice
Katastrální plocha (ha):688
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 430
Nadmořská výška (m n.m.):350
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 17' 29'' E , 49° 58' 21'' N
První písemná zpráva (rok): 1 253
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:3
PSČ:25226

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001996
z toho muži500
z toho ženy496

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001996
v tom ve věku0-14156
15-64723
65 a více let117

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší840
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného165
vyučení a stř. odborné bez mat.350
úplné střední s maturitou212
vyšší odborné a nástavbové26
vysokoškolské76
nezjištěné vzdělání11

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.971
Cizinci s dlouhodobým pobytem3
Osoby s občanstvím Slovenské republiky2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící220
Nezjištěné vyznání71

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem548
v tomzaměstnaní celkem532
nezaměstnaní celkem16

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem548
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov15
průmysl86
stavebnictví65
obchod,opravy motor. vozidel80
doprava, pošty a telekomunikace40
veřejná správa, obrana, soc. zabez.25
školství, zdravot., veter. a soc. činn.80

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec391
denně mimo obec327
denně mimo obec nad 60min.74

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti346
Cenzové domácnosti417
v tomúplné rodiny226
neúplné rodiny53
nerodinné domácnosti8
domácnosti jednotlivců130

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy283
Trvale obydlené domy - rodinné domy272
Neobydlené obydlené domy celkem69
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci30
Průměrné stáří trvale obydlených domů42
Domy podle vlastnictvísoukromých osob265
obce, státu4
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví10

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy283
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť0
vodovodem273
plynem24
ústředním topením243

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty346
Trvale obydlené byty v rodin. domech309
Neobydlené byty85

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem346
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě257
v osobním vlastnictví1
nájemní37
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem346
Byty podle vybaveníplyn v bytě14
vodovod v bytě334
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení, etážové topení311
vlastní koupelna, sprchový kout329

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz