Libina

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):539961
NUTS5:CZ0715539961
Obec s pověřeným úřadem:Šumperk
Obec s rozšířenou působností:Šumperk
LAU 1 (NUTS 4):CZ0715 - Šumperk
NUTS3:CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Šumperk
Obec s rozšířenou působností:Šumperk
Katastrální plocha (ha):2 726
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:3 350
Nadmořská výška (m n.m.):290
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 6' 26'' E , 49° 51' 30'' N
První písemná zpráva (rok): 1 344
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:3
PSČ:78805

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20013 482
z toho muži1 701
z toho ženy1 781

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20013 482
v tom ve věku0-14602
15-642 372
65 a více let508

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší2 880
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného814
vyučení a stř. odborné bez mat.1 288
úplné střední s maturitou545
vyšší odborné a nástavbové51
vysokoškolské106
nezjištěné vzdělání76

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.3 382
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící1 071
Nezjištěné vyznání357

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem1 703
v tomzaměstnaní celkem1 471
nezaměstnaní celkem232

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem1 703
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov108
průmysl704
stavebnictví153
obchod,opravy motor. vozidel118
doprava, pošty a telekomunikace95
veřejná správa, obrana, soc. zabez.61
školství, zdravot., veter. a soc. činn.146

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec790
denně mimo obec591
denně mimo obec nad 60min.52

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti1 133
Cenzové domácnosti1 308
v tomúplné rodiny830
neúplné rodiny148
nerodinné domácnosti19
domácnosti jednotlivců311

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy788
Trvale obydlené domy - rodinné domy729
Neobydlené obydlené domy celkem128
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci45
Průměrné stáří trvale obydlených domů54
Domy podle vlastnictvísoukromých osob722
obce, státu31
bytové družstvo - SBD14
ostatní vlastnictví14

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy788
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť197
vodovodem765
plynem282
ústředním topením590

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty1 133
Trvale obydlené byty v rodin. domech822
Neobydlené byty152

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem1 133
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě708
v osobním vlastnictví18
nájemní183
člena bytového družstva118

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem1 133
Byty podle vybaveníplyn v bytě316
vodovod v bytě1 098
připojení na veřejnou kanalizační síť360
ústřední topení, etážové topení923
vlastní koupelna, sprchový kout1 042

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz