Loštice

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):540196
NUTS5:CZ0715540196
Obec s pověřeným úřadem:Mohelnice
Obec s rozšířenou působností:Mohelnice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0715 - Šumperk
NUTS3:CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Mohelnice
Obec s rozšířenou působností:Mohelnice
Katastrální plocha (ha):1 200
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:3 023
Nadmořská výška (m n.m.):258
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 55' 44'' E , 49° 44' 41'' N
První písemná zpráva (rok): 1 078
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:2
PSČ:78983

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20013 063
z toho muži1 449
z toho ženy1 614

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20013 063
v tom ve věku0-14484
15-642 107
65 a více let472

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší2 579
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného641
vyučení a stř. odborné bez mat.1 068
úplné střední s maturitou655
vyšší odborné a nástavbové67
vysokoškolské145
nezjištěné vzdělání3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.2 985
Cizinci s dlouhodobým pobytem22
Osoby s občanstvím Slovenské republiky5
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící1 246
Nezjištěné vyznání216

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem1 580
v tomzaměstnaní celkem1 459
nezaměstnaní celkem121

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem1 580
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov75
průmysl793
stavebnictví73
obchod,opravy motor. vozidel128
doprava, pošty a telekomunikace82
veřejná správa, obrana, soc. zabez.66
školství, zdravot., veter. a soc. činn.139

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec695
denně mimo obec578
denně mimo obec nad 60min.32

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti1 050
Cenzové domácnosti1 201
v tomúplné rodiny756
neúplné rodiny135
nerodinné domácnosti20
domácnosti jednotlivců290

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy678
Trvale obydlené domy - rodinné domy627
Neobydlené obydlené domy celkem83
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci24
Průměrné stáří trvale obydlených domů48
Domy podle vlastnictvísoukromých osob628
obce, státu12
bytové družstvo - SBD10
ostatní vlastnictví28

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy678
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť309
vodovodem670
plynem471
ústředním topením550

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty1 050
Trvale obydlené byty v rodin. domech732
Neobydlené byty135

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem1 050
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě612
v osobním vlastnictví80
nájemní88
člena bytového družstva152

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem1 050
Byty podle vybaveníplyn v bytě675
vodovod v bytě1 036
připojení na veřejnou kanalizační síť586
ústřední topení, etážové topení925
vlastní koupelna, sprchový kout1 015

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz