Hvožďany

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):540315
NUTS5:CZ020B540315
Obec s pověřeným úřadem:Březnice
Obec s rozšířenou působností:Příbram
LAU 1 (NUTS 4):CZ020B - Příbram
NUTS3:CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2:CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:Březnice
Obec s rozšířenou působností:Příbram
Katastrální plocha (ha):4 973
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:779
Nadmořská výška (m n.m.):533
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 48' 18'' E , 49° 31' 42'' N
První písemná zpráva (rok): 1 352
Počet katastrů:5
Počet územně technických jednotek:5
Počet částí obce:6
PSČ:26244

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001808
z toho muži407
z toho ženy401

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001808
v tom ve věku0-14141
15-64545
65 a více let122

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší667
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného212
vyučení a stř. odborné bez mat.256
úplné střední s maturitou148
vyšší odborné a nástavbové18
vysokoškolské29
nezjištěné vzdělání4

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.795
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící286
Nezjištěné vyznání39

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem413
v tomzaměstnaní celkem384
nezaměstnaní celkem29

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem413
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov86
průmysl130
stavebnictví47
obchod,opravy motor. vozidel35
doprava, pošty a telekomunikace25
veřejná správa, obrana, soc. zabez.24
školství, zdravot., veter. a soc. činn.26

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec205
denně mimo obec148
denně mimo obec nad 60min.22

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti308
Cenzové domácnosti345
v tomúplné rodiny185
neúplné rodiny37
nerodinné domácnosti5
domácnosti jednotlivců118

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy225
Trvale obydlené domy - rodinné domy210
Neobydlené obydlené domy celkem144
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci98
Průměrné stáří trvale obydlených domů45
Domy podle vlastnictvísoukromých osob201
obce, státu9
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví7

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy225
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť40
vodovodem212
plynem8
ústředním topením149

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty308
Trvale obydlené byty v rodin. domech252
Neobydlené byty153

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem308
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě195
v osobním vlastnictví18
nájemní39
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem308
Byty podle vybaveníplyn v bytě3
vodovod v bytě293
připojení na veřejnou kanalizační síť58
ústřední topení, etážové topení222
vlastní koupelna, sprchový kout288

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz