Rapotín

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):540862
NUTS5:CZ0715540862
Obec s pověřeným úřadem:Šumperk
Obec s rozšířenou působností:Šumperk
LAU 1 (NUTS 4):CZ0715 - Šumperk
NUTS3:CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Šumperk
Obec s rozšířenou působností:Šumperk
Katastrální plocha (ha):1 404
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:3 256
Nadmořská výška (m n.m.):345
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 1' 8'' E , 50° 0' 3'' N
První písemná zpráva (rok): 1 391
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:78814

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20012 898
z toho muži1 443
z toho ženy1 455

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20012 898
v tom ve věku0-14520
15-642 088
65 a více let290

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší2 378
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného572
vyučení a stř. odborné bez mat.1 080
úplné střední s maturitou495
vyšší odborné a nástavbové64
vysokoškolské119
nezjištěné vzdělání48

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.2 735
Cizinci s dlouhodobým pobytem21
Osoby s občanstvím Slovenské republiky2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící930
Nezjištěné vyznání282

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem1 541
v tomzaměstnaní celkem1 402
nezaměstnaní celkem139

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem1 541
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov52
průmysl639
stavebnictví121
obchod,opravy motor. vozidel113
doprava, pošty a telekomunikace93
veřejná správa, obrana, soc. zabez.64
školství, zdravot., veter. a soc. činn.143

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec803
denně mimo obec651
denně mimo obec nad 60min.19

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti964
Cenzové domácnosti1 149
v tomúplné rodiny691
neúplné rodiny144
nerodinné domácnosti17
domácnosti jednotlivců297

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy562
Trvale obydlené domy - rodinné domy515
Neobydlené obydlené domy celkem42
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci12
Průměrné stáří trvale obydlených domů41
Domy podle vlastnictvísoukromých osob511
obce, státu26
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví23

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy562
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť289
vodovodem558
plynem318
ústředním topením472

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty964
Trvale obydlené byty v rodin. domech632
Neobydlené byty82

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem964
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě513
v osobním vlastnictví9
nájemní317
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem964
Byty podle vybaveníplyn v bytě372
vodovod v bytě955
připojení na veřejnou kanalizační síť583
ústřední topení, etážové topení822
vlastní koupelna, sprchový kout928

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz