Kamenný Újezd

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):541150
NUTS5:CZ0326541150
Obec s pověřeným úřadem:Rokycany
Obec s rozšířenou působností:Rokycany
LAU 1 (NUTS 4):CZ0326 - Rokycany
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Rokycany
Obec s rozšířenou působností:Rokycany
Katastrální plocha (ha):773
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:789
Nadmořská výška (m n.m.):378
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 37' 8'' E , 49° 43' 25'' N
První písemná zpráva (rok): 1 360
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:2
PSČ:33701

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001625
z toho muži305
z toho ženy320

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001625
v tom ve věku0-14103
15-64431
65 a více let91

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší522
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného108
vyučení a stř. odborné bez mat.260
úplné střední s maturitou106
vyšší odborné a nástavbové16
vysokoškolské31
nezjištěné vzdělání1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.595
Cizinci s dlouhodobým pobytem9
Osoby s občanstvím Slovenské republiky1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící135
Nezjištěné vyznání53

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem309
v tomzaměstnaní celkem295
nezaměstnaní celkem14

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem309
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov13
průmysl143
stavebnictví28
obchod,opravy motor. vozidel27
doprava, pošty a telekomunikace16
veřejná správa, obrana, soc. zabez.22
školství, zdravot., veter. a soc. činn.21

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec265
denně mimo obec231
denně mimo obec nad 60min.12

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti229
Cenzové domácnosti255
v tomúplné rodiny165
neúplné rodiny21
nerodinné domácnosti2
domácnosti jednotlivců67

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy192
Trvale obydlené domy - rodinné domy191
Neobydlené obydlené domy celkem55
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci37
Průměrné stáří trvale obydlených domů43
Domy podle vlastnictvísoukromých osob188
obce, státu0
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy192
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť12
vodovodem188
plynem136
ústředním topením164

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty229
Trvale obydlené byty v rodin. domech228
Neobydlené byty61

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem229
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě195
v osobním vlastnictví0
nájemní3
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem229
Byty podle vybaveníplyn v bytě159
vodovod v bytě221
připojení na veřejnou kanalizační síť14
ústřední topení, etážové topení195
vlastní koupelna, sprchový kout219

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz