Vápenná

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):541249
NUTS5:CZ0711541249
Obec s pověřeným úřadem:Javorník
Obec s rozšířenou působností:Jeseník
LAU 1 (NUTS 4):CZ0711 - Jeseník
NUTS3:CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Javorník
Obec s rozšířenou působností:Jeseník
Katastrální plocha (ha):3 677
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 334
Nadmořská výška (m n.m.):408
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 5' 51'' E , 50° 17' 0'' N
První písemná zpráva (rok): 1 358
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:2
PSČ:79064

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 272
z toho muži653
z toho ženy619

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 272
v tom ve věku0-14236
15-64910
65 a více let126

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 036
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného361
vyučení a stř. odborné bez mat.450
úplné střední s maturitou153
vyšší odborné a nástavbové21
vysokoškolské41
nezjištěné vzdělání10

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.1 054
Cizinci s dlouhodobým pobytem1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící457
Nezjištěné vyznání91

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem673
v tomzaměstnaní celkem561
nezaměstnaní celkem112

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem673
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov65
průmysl187
stavebnictví167
obchod,opravy motor. vozidel40
doprava, pošty a telekomunikace31
veřejná správa, obrana, soc. zabez.39
školství, zdravot., veter. a soc. činn.57

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec311
denně mimo obec258
denně mimo obec nad 60min.6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti434
Cenzové domácnosti500
v tomúplné rodiny288
neúplné rodiny65
nerodinné domácnosti10
domácnosti jednotlivců137

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy270
Trvale obydlené domy - rodinné domy235
Neobydlené obydlené domy celkem53
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci36
Průměrné stáří trvale obydlených domů58
Domy podle vlastnictvísoukromých osob216
obce, státu26
bytové družstvo - SBD5
ostatní vlastnictví20

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy270
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť0
vodovodem262
plynem5
ústředním topením205

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty434
Trvale obydlené byty v rodin. domech248
Neobydlené byty62

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem434
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě205
v osobním vlastnictví10
nájemní137
člena bytového družstva59

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem434
Byty podle vybaveníplyn v bytě3
vodovod v bytě421
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení, etážové topení348
vlastní koupelna, sprchový kout410

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz