Zábřeh

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Obec s rozšířenou působností
ZUJ (kód obce):541354
NUTS5:CZ0715541354
Obec s pověřeným úřadem:Zábřeh
Obec s rozšířenou působností:Zábřeh
LAU 1 (NUTS 4):CZ0715 - Šumperk
NUTS3:CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Zábřeh
Obec s rozšířenou působností:Zábřeh
Katastrální plocha (ha):3 458
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:13 645
Nadmořská výška (m n.m.):285
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 52' 20'' E , 49° 52' 57'' N
První písemná zpráva (rok): 1 254
Počet katastrů:5
Počet územně technických jednotek:5
Počet částí obce:5
PSČ:78901

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200114 561
z toho muži7 062
z toho ženy7 499

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200114 561
v tom ve věku0-142 493
15-6410 295
65 a více let1 773

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší12 068
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného2 743
vyučení a stř. odborné bez mat.4 718
úplné střední s maturitou3 098
vyšší odborné a nástavbové490
vysokoškolské928
nezjištěné vzdělání91

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.14 053
Cizinci s dlouhodobým pobytem34
Osoby s občanstvím Slovenské republiky12
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie4

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící5 300
Nezjištěné vyznání1 489

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem7 422
v tomzaměstnaní celkem6 652
nezaměstnaní celkem770

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem7 422
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov211
průmysl2 664
stavebnictví593
obchod,opravy motor. vozidel847
doprava, pošty a telekomunikace506
veřejná správa, obrana, soc. zabez.331
školství, zdravot., veter. a soc. činn.831

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec2 382
denně mimo obec1 543
denně mimo obec nad 60min.141

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti5 121
Cenzové domácnosti5 887
v tomúplné rodiny3 483
neúplné rodiny764
nerodinné domácnosti82
domácnosti jednotlivců1 558

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy1 861
Trvale obydlené domy - rodinné domy1 590
Neobydlené obydlené domy celkem145
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci27
Průměrné stáří trvale obydlených domů43
Domy podle vlastnictvísoukromých osob1 610
obce, státu90
bytové družstvo - SBD77
ostatní vlastnictví76

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy1 861
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť1 506
vodovodem1 847
plynem1 063
ústředním topením1 499

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty5 121
Trvale obydlené byty v rodin. domech1 803
Neobydlené byty368

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem5 121
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě1 540
v osobním vlastnictví382
nájemní1 667
člena bytového družstva1 220

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem5 121
Byty podle vybaveníplyn v bytě3 701
vodovod v bytě5 100
připojení na veřejnou kanalizační síť4 708
ústřední topení, etážové topení4 464
vlastní koupelna, sprchový kout5 031

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz