Rynholec

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):542334
NUTS5:CZ020C542334
Obec s pověřeným úřadem:Nové Strašecí
Obec s rozšířenou působností:Rakovník
LAU 1 (NUTS 4):CZ020C - Rakovník
NUTS3:CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2:CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:Nové Strašecí
Obec s rozšířenou působností:Rakovník
Katastrální plocha (ha):608
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:950
Nadmořská výška (m n.m.):467
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 55' 20'' E , 50° 8' 17'' N
První písemná zpráva (rok): 1 330
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:27062

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001687
z toho muži341
z toho ženy346

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001687
v tom ve věku0-14114
15-64455
65 a více let118

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší573
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného165
vyučení a stř. odborné bez mat.274
úplné střední s maturitou95
vyšší odborné a nástavbové17
vysokoškolské15
nezjištěné vzdělání7

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.673
Cizinci s dlouhodobým pobytem1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící101
Nezjištěné vyznání28

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem326
v tomzaměstnaní celkem296
nezaměstnaní celkem30

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem326
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov16
průmysl107
stavebnictví37
obchod,opravy motor. vozidel21
doprava, pošty a telekomunikace33
veřejná správa, obrana, soc. zabez.19
školství, zdravot., veter. a soc. činn.22

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec239
denně mimo obec188
denně mimo obec nad 60min.26

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti239
Cenzové domácnosti275
v tomúplné rodiny167
neúplné rodiny36
nerodinné domácnosti3
domácnosti jednotlivců69

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy207
Trvale obydlené domy - rodinné domy204
Neobydlené obydlené domy celkem51
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci18
Průměrné stáří trvale obydlených domů56
Domy podle vlastnictvísoukromých osob200
obce, státu1
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví6

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy207
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť0
vodovodem200
plynem153
ústředním topením155

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty239
Trvale obydlené byty v rodin. domech229
Neobydlené byty60

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem239
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě196
v osobním vlastnictví8
nájemní4
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem239
Byty podle vybaveníplyn v bytě175
vodovod v bytě228
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení, etážové topení187
vlastní koupelna, sprchový kout207

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz