Cítoliby

Souhrnné informace
Status:Městys
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):542571
NUTS5:CZ0424542571
Obec s pověřeným úřadem:Louny
Obec s rozšířenou působností:Louny
LAU 1 (NUTS 4):CZ0424 - Louny
NUTS3:CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Louny
Obec s rozšířenou působností:Louny
Katastrální plocha (ha):682
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 091
Nadmořská výška (m n.m.):236
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 48' 44'' E , 50° 19' 58'' N
První písemná zpráva (rok): 1 325
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:43902

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001955
z toho muži483
z toho ženy472

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001955
v tom ve věku0-14182
15-64641
65 a více let132

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší773
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného218
vyučení a stř. odborné bez mat.309
úplné střední s maturitou178
vyšší odborné a nástavbové25
vysokoškolské29
nezjištěné vzdělání14

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.881
Cizinci s dlouhodobým pobytem1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící207
Nezjištěné vyznání96

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem465
v tomzaměstnaní celkem380
nezaměstnaní celkem85

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem465
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov32
průmysl98
stavebnictví45
obchod,opravy motor. vozidel54
doprava, pošty a telekomunikace44
veřejná správa, obrana, soc. zabez.68
školství, zdravot., veter. a soc. činn.38

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec296
denně mimo obec246
denně mimo obec nad 60min.17

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti340
Cenzové domácnosti372
v tomúplné rodiny236
neúplné rodiny35
nerodinné domácnosti0
domácnosti jednotlivců101

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy280
Trvale obydlené domy - rodinné domy270
Neobydlené obydlené domy celkem68
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci29
Průměrné stáří trvale obydlených domů55
Domy podle vlastnictvísoukromých osob272
obce, státu3
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy280
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť176
vodovodem276
plynem101
ústředním topením195

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty340
Trvale obydlené byty v rodin. domech290
Neobydlené byty88

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem340
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě248
v osobním vlastnictví14
nájemní43
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem340
Byty podle vybaveníplyn v bytě97
vodovod v bytě333
připojení na veřejnou kanalizační síť211
ústřední topení, etážové topení234
vlastní koupelna, sprchový kout322

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz