Horní Bečva

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):542687
NUTS5:CZ0723542687
Obec s pověřeným úřadem:Rožnov pod Radhoštěm
Obec s rozšířenou působností:Rožnov pod Radhoštěm
LAU 1 (NUTS 4):CZ0723 - Vsetín
NUTS3:CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Rožnov pod Radhoštěm
Obec s rozšířenou působností:Rožnov pod Radhoštěm
Katastrální plocha (ha):4 242
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:2 455
Nadmořská výška (m n.m.):505
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):18° 17' 19'' E , 49° 25' 56'' N
První písemná zpráva (rok): 1 743
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:75657

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20012 419
z toho muži1 224
z toho ženy1 195

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20012 419
v tom ve věku0-14387
15-641 642
65 a více let390

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší2 032
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného701
vyučení a stř. odborné bez mat.828
úplné střední s maturitou357
vyšší odborné a nástavbové34
vysokoškolské101
nezjištěné vzdělání11

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.2 317
Cizinci s dlouhodobým pobytem7
Osoby s občanstvím Slovenské republiky5
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie6

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící1 620
Nezjištěné vyznání213

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem1 161
v tomzaměstnaní celkem1 029
nezaměstnaní celkem132

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem1 161
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov43
průmysl441
stavebnictví109
obchod,opravy motor. vozidel76
doprava, pošty a telekomunikace61
veřejná správa, obrana, soc. zabez.55
školství, zdravot., veter. a soc. činn.88

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec691
denně mimo obec574
denně mimo obec nad 60min.60

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti773
Cenzové domácnosti942
v tomúplné rodiny567
neúplné rodiny116
nerodinné domácnosti14
domácnosti jednotlivců245

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy666
Trvale obydlené domy - rodinné domy653
Neobydlené obydlené domy celkem200
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci150
Průměrné stáří trvale obydlených domů42
Domy podle vlastnictvísoukromých osob644
obce, státu9
bytové družstvo - SBD2
ostatní vlastnictví8

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy666
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť97
vodovodem622
plynem16
ústředním topením486

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty773
Trvale obydlené byty v rodin. domech739
Neobydlené byty219

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem773
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě623
v osobním vlastnictví1
nájemní31
člena bytového družstva4

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem773
Byty podle vybaveníplyn v bytě5
vodovod v bytě725
připojení na veřejnou kanalizační síť123
ústřední topení, etážové topení590
vlastní koupelna, sprchový kout694

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz