České Budějovice

Souhrnné informace
Status:Statutární město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):544256
NUTS5:CZ0311544256
Obec s pověřeným úřadem:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0311 - České Budějovice
NUTS3:CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Katastrální plocha (ha):5 560
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:93 470
Nadmořská výška (m n.m.):381
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 28' 28'' E , 48° 58' 28'' N
První písemná zpráva (rok): 1 251
Počet katastrů:11
Počet územně technických jednotek:11
Počet částí obce:7
PSČ:37001

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200197 339
z toho muži46 990
z toho ženy50 349

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200197 339
v tom ve věku0-1415 369
15-6469 065
65 a více let12 905

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší81 970
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného14 589
vyučení a stř. odborné bez mat.26 460
úplné střední s maturitou25 090
vyšší odborné a nástavbové3 830
vysokoškolské10 607
nezjištěné vzdělání1 394

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.92 396
Cizinci s dlouhodobým pobytem584
Osoby s občanstvím Slovenské republiky166
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie87

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící28 092
Nezjištěné vyznání12 235

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem51 156
v tomzaměstnaní celkem48 212
nezaměstnaní celkem2 944

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem51 156
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov603
průmysl12 008
stavebnictví4 958
obchod,opravy motor. vozidel6 333
doprava, pošty a telekomunikace3 759
veřejná správa, obrana, soc. zabez.3 830
školství, zdravot., veter. a soc. činn.6 919

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec8 131
denně mimo obec4 599
denně mimo obec nad 60min.459

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti38 713
Cenzové domácnosti42 541
v tomúplné rodiny22 181
neúplné rodiny6 015
nerodinné domácnosti832
domácnosti jednotlivců13 513

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy8 778
Trvale obydlené domy - rodinné domy6 181
Neobydlené obydlené domy celkem634
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci53
Průměrné stáří trvale obydlených domů46
Domy podle vlastnictvísoukromých osob6 451
obce, státu500
bytové družstvo - SBD606
ostatní vlastnictví1 150

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy8 778
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť7 897
vodovodem8 694
plynem7 265
ústředním topením6 858

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty38 713
Trvale obydlené byty v rodin. domech7 936
Neobydlené byty2 989

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem38 713
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě6 576
v osobním vlastnictví4 346
nájemní9 029
člena bytového družstva10 684

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem38 713
Byty podle vybaveníplyn v bytě27 180
vodovod v bytě38 468
připojení na veřejnou kanalizační síť37 364
ústřední topení, etážové topení34 461
vlastní koupelna, sprchový kout37 760

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz