Dynín

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):544451
NUTS5:CZ0311544451
Obec s pověřeným úřadem:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0311 - České Budějovice
NUTS3:CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Katastrální plocha (ha):1 313
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:311
Nadmořská výška (m n.m.):424
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 37' 52'' E , 49° 8' 14'' N
První písemná zpráva (rok): 1 341
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:2
PSČ:37364

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001344
z toho muži182
z toho ženy162

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001344
v tom ve věku0-1473
15-64223
65 a více let48

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší271
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného78
vyučení a stř. odborné bez mat.126
úplné střední s maturitou54
vyšší odborné a nástavbové4
vysokoškolské7
nezjištěné vzdělání2

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.335
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící172
Nezjištěné vyznání48

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem164
v tomzaměstnaní celkem156
nezaměstnaní celkem8

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem164
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov50
průmysl34
stavebnictví25
obchod,opravy motor. vozidel16
doprava, pošty a telekomunikace11
veřejná správa, obrana, soc. zabez.2
školství, zdravot., veter. a soc. činn.7

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec84
denně mimo obec72
denně mimo obec nad 60min.7

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti119
Cenzové domácnosti137
v tomúplné rodiny76
neúplné rodiny21
nerodinné domácnosti1
domácnosti jednotlivců39

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy92
Trvale obydlené domy - rodinné domy87
Neobydlené obydlené domy celkem22
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci14
Průměrné stáří trvale obydlených domů52
Domy podle vlastnictvísoukromých osob75
obce, státu6
bytové družstvo - SBD7
ostatní vlastnictví4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy92
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť31
vodovodem91
plynem28
ústředním topením65

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty119
Trvale obydlené byty v rodin. domech90
Neobydlené byty23

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem119
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě60
v osobním vlastnictví0
nájemní22
člena bytového družstva15

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem119
Byty podle vybaveníplyn v bytě33
vodovod v bytě117
připojení na veřejnou kanalizační síť40
ústřední topení, etážové topení82
vlastní koupelna, sprchový kout116

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz