Čtveřín

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):544531
NUTS5:CZ0513544531
Obec s pověřeným úřadem:Turnov
Obec s rozšířenou působností:Turnov
LAU 1 (NUTS 4):CZ0513 - Liberec
NUTS3:CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Turnov
Obec s rozšířenou působností:Turnov
Katastrální plocha (ha):495
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:512
Nadmořská výška (m n.m.):274
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 6' 1'' E , 50° 35' 33'' N
První písemná zpráva (rok): 1 394
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:2
PSČ:46345

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001406
z toho muži207
z toho ženy199

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001406
v tom ve věku0-1458
15-64292
65 a více let56

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší348
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného85
vyučení a stř. odborné bez mat.167
úplné střední s maturitou75
vyšší odborné a nástavbové8
vysokoškolské12
nezjištěné vzdělání1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.386
Cizinci s dlouhodobým pobytem1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící76
Nezjištěné vyznání41

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem225
v tomzaměstnaní celkem213
nezaměstnaní celkem12

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem225
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov28
průmysl100
stavebnictví19
obchod,opravy motor. vozidel18
doprava, pošty a telekomunikace11
veřejná správa, obrana, soc. zabez.8
školství, zdravot., veter. a soc. činn.12

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec182
denně mimo obec160
denně mimo obec nad 60min.7

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti143
Cenzové domácnosti161
v tomúplné rodiny102
neúplné rodiny18
nerodinné domácnosti0
domácnosti jednotlivců41

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy110
Trvale obydlené domy - rodinné domy107
Neobydlené obydlené domy celkem42
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci33
Průměrné stáří trvale obydlených domů46
Domy podle vlastnictvísoukromých osob100
obce, státu0
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví9

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy110
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť1
vodovodem108
plynem0
ústředním topením72

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty143
Trvale obydlené byty v rodin. domech130
Neobydlené byty47

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem143
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě107
v osobním vlastnictví0
nájemní15
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem143
Byty podle vybaveníplyn v bytě0
vodovod v bytě138
připojení na veřejnou kanalizační síť2
ústřední topení, etážové topení101
vlastní koupelna, sprchový kout130

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz