Valašské Meziříčí

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Obec s rozšířenou působností
ZUJ (kód obce):545058
NUTS5:CZ0723545058
Obec s pověřeným úřadem:Valašské Meziříčí
Obec s rozšířenou působností:Valašské Meziříčí
LAU 1 (NUTS 4):CZ0723 - Vsetín
NUTS3:CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Valašské Meziříčí
Obec s rozšířenou působností:Valašské Meziříčí
Katastrální plocha (ha):5 455
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:22 309
Nadmořská výška (m n.m.):294
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 58' 16'' E , 49° 28' 18'' N
První písemná zpráva (rok): 1 297
Počet katastrů:8
Počet územně technických jednotek:8
Počet částí obce:7
PSČ:75701

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200127 568
z toho muži13 283
z toho ženy14 285

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200127 568
v tom ve věku0-144 756
15-6419 487
65 a více let3 325

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší22 812
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného4 824
vyučení a stř. odborné bez mat.8 407
úplné střední s maturitou6 254
vyšší odborné a nástavbové944
vysokoškolské2 174
nezjištěné vzdělání209

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.26 321
Cizinci s dlouhodobým pobytem60
Osoby s občanstvím Slovenské republiky50
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie7

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící12 254
Nezjištěné vyznání2 133

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem14 044
v tomzaměstnaní celkem12 724
nezaměstnaní celkem1 320

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem14 044
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov235
průmysl4 864
stavebnictví1 300
obchod,opravy motor. vozidel1 378
doprava, pošty a telekomunikace1 033
veřejná správa, obrana, soc. zabez.583
školství, zdravot., veter. a soc. činn.1 678

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec2 723
denně mimo obec1 778
denně mimo obec nad 60min.134

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti9 848
Cenzové domácnosti11 008
v tomúplné rodiny6 409
neúplné rodiny1 421
nerodinné domácnosti151
domácnosti jednotlivců3 027

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy3 415
Trvale obydlené domy - rodinné domy2 869
Neobydlené obydlené domy celkem335
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci70
Průměrné stáří trvale obydlených domů41
Domy podle vlastnictvísoukromých osob2 892
obce, státu78
bytové družstvo - SBD69
ostatní vlastnictví362

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy3 415
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť2 070
vodovodem3 346
plynem2 303
ústředním topením2 887

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty9 848
Trvale obydlené byty v rodin. domech3 323
Neobydlené byty812

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem9 848
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě2 882
v osobním vlastnictví3 079
nájemní1 518
člena bytového družstva1 822

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem9 848
Byty podle vybaveníplyn v bytě7 983
vodovod v bytě9 759
připojení na veřejnou kanalizační síť8 254
ústřední topení, etážové topení9 043
vlastní koupelna, sprchový kout9 641

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz