Svatý Jan nad Malší

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):545104
NUTS5:CZ0311545104
Obec s pověřeným úřadem:Trhové Sviny
Obec s rozšířenou působností:Trhové Sviny
LAU 1 (NUTS 4):CZ0311 - České Budějovice
NUTS3:CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Trhové Sviny
Obec s rozšířenou působností:Trhové Sviny
Katastrální plocha (ha):1 295
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:551
Nadmořská výška (m n.m.):614
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 30' 31'' E , 48° 49' 27'' N
První písemná zpráva (rok): 1 789
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:3
PSČ:37323

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001375
z toho muži191
z toho ženy184

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001375
v tom ve věku0-1453
15-64260
65 a více let62

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší322
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného80
vyučení a stř. odborné bez mat.148
úplné střední s maturitou60
vyšší odborné a nástavbové7
vysokoškolské22
nezjištěné vzdělání5

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.356
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící164
Nezjištěné vyznání39

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem189
v tomzaměstnaní celkem179
nezaměstnaní celkem10

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem189
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov15
průmysl65
stavebnictví20
obchod,opravy motor. vozidel21
doprava, pošty a telekomunikace12
veřejná správa, obrana, soc. zabez.8
školství, zdravot., veter. a soc. činn.15

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec129
denně mimo obec119
denně mimo obec nad 60min.9

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti144
Cenzové domácnosti157
v tomúplné rodiny92
neúplné rodiny17
nerodinné domácnosti3
domácnosti jednotlivců45

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy114
Trvale obydlené domy - rodinné domy111
Neobydlené obydlené domy celkem85
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci61
Průměrné stáří trvale obydlených domů49
Domy podle vlastnictvísoukromých osob109
obce, státu3
bytové družstvo - SBD2
ostatní vlastnictví0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy114
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť59
vodovodem110
plynem2
ústředním topením73

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty144
Trvale obydlené byty v rodin. domech128
Neobydlené byty93

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem144
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě99
v osobním vlastnictví0
nájemní6
člena bytového družstva12

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem144
Byty podle vybaveníplyn v bytě2
vodovod v bytě140
připojení na veřejnou kanalizační síť85
ústřední topení, etážové topení105
vlastní koupelna, sprchový kout131

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz