Rožmberk nad Vltavou

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):545767
NUTS5:CZ0312545767
Obec s pověřeným úřadem:Vyšší Brod
Obec s rozšířenou působností:Český Krumlov
LAU 1 (NUTS 4):CZ0312 - Český Krumlov
NUTS3:CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Vyšší Brod
Obec s rozšířenou působností:Český Krumlov
Katastrální plocha (ha):2 481
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:355
Nadmořská výška (m n.m.):528
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 21' 55'' E , 48° 39' 15'' N
První písemná zpráva (rok): 1 250
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:2
PSČ:38218

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001333
z toho muži173
z toho ženy160

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001333
v tom ve věku0-1465
15-64222
65 a více let46

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší268
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného101
vyučení a stř. odborné bez mat.110
úplné střední s maturitou43
vyšší odborné a nástavbové5
vysokoškolské7
nezjištěné vzdělání2

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.279
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící85
Nezjištěné vyznání56

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem166
v tomzaměstnaní celkem145
nezaměstnaní celkem21

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem166
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov36
průmysl18
stavebnictví14
obchod,opravy motor. vozidel8
doprava, pošty a telekomunikace6
veřejná správa, obrana, soc. zabez.10
školství, zdravot., veter. a soc. činn.3

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec65
denně mimo obec52
denně mimo obec nad 60min.5

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti116
Cenzové domácnosti130
v tomúplné rodiny72
neúplné rodiny16
nerodinné domácnosti2
domácnosti jednotlivců40

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy91
Trvale obydlené domy - rodinné domy81
Neobydlené obydlené domy celkem63
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci5
Průměrné stáří trvale obydlených domů61
Domy podle vlastnictvísoukromých osob63
obce, státu7
bytové družstvo - SBD1
ostatní vlastnictví20

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy91
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť58
vodovodem91
plynem6
ústředním topením69

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty116
Trvale obydlené byty v rodin. domech90
Neobydlené byty66

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem116
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě50
v osobním vlastnictví0
nájemní42
člena bytového družstva5

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem116
Byty podle vybaveníplyn v bytě4
vodovod v bytě115
připojení na veřejnou kanalizační síť81
ústřední topení, etážové topení90
vlastní koupelna, sprchový kout111

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz