Srbská Kamenice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):546348
NUTS5:CZ0421546348
Obec s pověřeným úřadem:Česká Kamenice
Obec s rozšířenou působností:Děčín
LAU 1 (NUTS 4):CZ0421 - Děčín
NUTS3:CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Česká Kamenice
Obec s rozšířenou působností:Děčín
Katastrální plocha (ha):1 173
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:271
Nadmořská výška (m n.m.):216
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 21' 10'' E , 50° 49' 13'' N
První písemná zpráva (rok): 1 352
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:40715

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001176
z toho muži95
z toho ženy81

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001176
v tom ve věku0-1413
15-64125
65 a více let38

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší163
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného44
vyučení a stř. odborné bez mat.65
úplné střední s maturitou39
vyšší odborné a nástavbové5
vysokoškolské5
nezjištěné vzdělání5

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.167
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící39
Nezjištěné vyznání27

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem84
v tomzaměstnaní celkem77
nezaměstnaní celkem7

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem84
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov8
průmysl12
stavebnictví2
obchod,opravy motor. vozidel5
doprava, pošty a telekomunikace7
veřejná správa, obrana, soc. zabez.9
školství, zdravot., veter. a soc. činn.8

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec57
denně mimo obec39
denně mimo obec nad 60min.2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti80
Cenzové domácnosti96
v tomúplné rodiny40
neúplné rodiny6
nerodinné domácnosti3
domácnosti jednotlivců47

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy73
Trvale obydlené domy - rodinné domy72
Neobydlené obydlené domy celkem57
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci55
Průměrné stáří trvale obydlených domů63
Domy podle vlastnictvísoukromých osob69
obce, státu2
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy73
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť0
vodovodem64
plynem9
ústředním topením35

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty80
Trvale obydlené byty v rodin. domech79
Neobydlené byty58

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem80
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě67
v osobním vlastnictví0
nájemní3
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem80
Byty podle vybaveníplyn v bytě0
vodovod v bytě70
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení, etážové topení42
vlastní koupelna, sprchový kout59

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz