Lodhéřov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):546666
NUTS5:CZ0313546666
Obec s pověřeným úřadem:Jindřichův Hradec
Obec s rozšířenou působností:Jindřichův Hradec
LAU 1 (NUTS 4):CZ0313 - Jindřichův Hradec
NUTS3:CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Jindřichův Hradec
Obec s rozšířenou působností:Jindřichův Hradec
Katastrální plocha (ha):2 375
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:655
Nadmořská výška (m n.m.):535
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 57' 36'' E , 49° 12' 54'' N
První písemná zpráva (rok): 1 294
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:3
PSČ:37826

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001600
z toho muži304
z toho ženy296

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001600
v tom ve věku0-14102
15-64411
65 a více let87

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší498
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného179
vyučení a stř. odborné bez mat.244
úplné střední s maturitou52
vyšší odborné a nástavbové8
vysokoškolské11
nezjištěné vzdělání4

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.567
Cizinci s dlouhodobým pobytem1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící170
Nezjištěné vyznání89

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem281
v tomzaměstnaní celkem256
nezaměstnaní celkem25

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem281
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov60
průmysl71
stavebnictví46
obchod,opravy motor. vozidel14
doprava, pošty a telekomunikace18
veřejná správa, obrana, soc. zabez.10
školství, zdravot., veter. a soc. činn.21

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec208
denně mimo obec185
denně mimo obec nad 60min.6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti212
Cenzové domácnosti249
v tomúplné rodiny144
neúplné rodiny28
nerodinné domácnosti1
domácnosti jednotlivců76

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy178
Trvale obydlené domy - rodinné domy167
Neobydlené obydlené domy celkem42
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci23
Průměrné stáří trvale obydlených domů56
Domy podle vlastnictvísoukromých osob166
obce, státu3
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví9

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy178
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť0
vodovodem176
plynem67
ústředním topením106

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty212
Trvale obydlené byty v rodin. domech173
Neobydlené byty45

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem212
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě155
v osobním vlastnictví7
nájemní33
člena bytového družstva3

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem212
Byty podle vybaveníplyn v bytě83
vodovod v bytě205
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení, etážové topení141
vlastní koupelna, sprchový kout197

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz