Bernartice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):549266
NUTS5:CZ0314549266
Obec s pověřeným úřadem:Milevsko
Obec s rozšířenou působností:Milevsko
LAU 1 (NUTS 4):CZ0314 - Písek
NUTS3:CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Milevsko
Obec s rozšířenou působností:Milevsko
Katastrální plocha (ha):3 641
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 299
Nadmořská výška (m n.m.):463
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 22' 52'' E , 49° 22' 8'' N
První písemná zpráva (rok): 1 251
Počet katastrů:9
Počet územně technických jednotek:9
Počet částí obce:11
PSČ:39843

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 222
z toho muži599
z toho ženy623

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 222
v tom ve věku0-14192
15-64785
65 a více let245

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 030
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného268
vyučení a stř. odborné bez mat.437
úplné střední s maturitou244
vyšší odborné a nástavbové28
vysokoškolské43
nezjištěné vzdělání10

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.1 206
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící608
Nezjištěné vyznání130

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem565
v tomzaměstnaní celkem522
nezaměstnaní celkem43

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem565
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov83
průmysl153
stavebnictví31
obchod,opravy motor. vozidel69
doprava, pošty a telekomunikace34
veřejná správa, obrana, soc. zabez.23
školství, zdravot., veter. a soc. činn.76

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec335
denně mimo obec242
denně mimo obec nad 60min.15

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti485
Cenzové domácnosti515
v tomúplné rodiny294
neúplné rodiny51
nerodinné domácnosti5
domácnosti jednotlivců165

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy384
Trvale obydlené domy - rodinné domy370
Neobydlené obydlené domy celkem250
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci212
Průměrné stáří trvale obydlených domů48
Domy podle vlastnictvísoukromých osob357
obce, státu5
bytové družstvo - SBD3
ostatní vlastnictví18

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy384
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť237
vodovodem364
plynem121
ústředním topením214

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty485
Trvale obydlené byty v rodin. domech406
Neobydlené byty283

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem485
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě336
v osobním vlastnictví13
nájemní43
člena bytového družstva27

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem485
Byty podle vybaveníplyn v bytě160
vodovod v bytě462
připojení na veřejnou kanalizační síť322
ústřední topení, etážové topení288
vlastní koupelna, sprchový kout453

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz