Čejetice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):550922
NUTS5:CZ0316550922
Obec s pověřeným úřadem:Strakonice
Obec s rozšířenou působností:Strakonice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0316 - Strakonice
NUTS3:CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Strakonice
Obec s rozšířenou působností:Strakonice
Katastrální plocha (ha):2 104
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:903
Nadmořská výška (m n.m.):377
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 1' 13'' E , 49° 15' 10'' N
První písemná zpráva (rok): 1 352
Počet katastrů:5
Počet územně technických jednotek:5
Počet částí obce:5
PSČ:38601

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001854
z toho muži439
z toho ženy415

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001854
v tom ve věku0-14137
15-64596
65 a více let121

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší717
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného176
vyučení a stř. odborné bez mat.330
úplné střední s maturitou158
vyšší odborné a nástavbové19
vysokoškolské22
nezjištěné vzdělání12

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.825
Cizinci s dlouhodobým pobytem7
Osoby s občanstvím Slovenské republiky2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící336
Nezjištěné vyznání104

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem459
v tomzaměstnaní celkem428
nezaměstnaní celkem31

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem459
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov65
průmysl146
stavebnictví41
obchod,opravy motor. vozidel45
doprava, pošty a telekomunikace34
veřejná správa, obrana, soc. zabez.16
školství, zdravot., veter. a soc. činn.36

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec317
denně mimo obec267
denně mimo obec nad 60min.12

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti336
Cenzové domácnosti367
v tomúplné rodiny194
neúplné rodiny41
nerodinné domácnosti8
domácnosti jednotlivců124

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy242
Trvale obydlené domy - rodinné domy227
Neobydlené obydlené domy celkem101
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci75
Průměrné stáří trvale obydlených domů44
Domy podle vlastnictvísoukromých osob197
obce, státu21
bytové družstvo - SBD7
ostatní vlastnictví11

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy242
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť129
vodovodem233
plynem25
ústředním topením157

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty336
Trvale obydlené byty v rodin. domech276
Neobydlené byty133

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem336
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě191
v osobním vlastnictví12
nájemní53
člena bytového družstva34

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem336
Byty podle vybaveníplyn v bytě28
vodovod v bytě324
připojení na veřejnou kanalizační síť206
ústřední topení, etážové topení244
vlastní koupelna, sprchový kout309

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz