Neplachovice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):553158
NUTS5:CZ0805553158
Obec s pověřeným úřadem:Opava
Obec s rozšířenou působností:Opava
LAU 1 (NUTS 4):CZ0805 - Opava
NUTS3:CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2:CZ08 - Moravskoslezsko
Obec s pověřeným obecním úřadem:Opava
Obec s rozšířenou působností:Opava
Katastrální plocha (ha):573
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:943
Nadmořská výška (m n.m.):278
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 48' 36'' E , 49° 59' 32'' N
První písemná zpráva (rok): 1 257
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:2
PSČ:74774

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001828
z toho muži415
z toho ženy413

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001828
v tom ve věku0-14134
15-64595
65 a více let99

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší694
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného161
vyučení a stř. odborné bez mat.332
úplné střední s maturitou156
vyšší odborné a nástavbové15
vysokoškolské29
nezjištěné vzdělání1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.816
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící498
Nezjištěné vyznání72

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem443
v tomzaměstnaní celkem409
nezaměstnaní celkem34

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem443
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov82
průmysl110
stavebnictví34
obchod,opravy motor. vozidel44
doprava, pošty a telekomunikace41
veřejná správa, obrana, soc. zabez.25
školství, zdravot., veter. a soc. činn.43

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec305
denně mimo obec280
denně mimo obec nad 60min.14

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti277
Cenzové domácnosti314
v tomúplné rodiny217
neúplné rodiny21
nerodinné domácnosti3
domácnosti jednotlivců73

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy213
Trvale obydlené domy - rodinné domy207
Neobydlené obydlené domy celkem26
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci10
Průměrné stáří trvale obydlených domů42
Domy podle vlastnictvísoukromých osob204
obce, státu3
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví3

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy213
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť18
vodovodem209
plynem171
ústředním topením198

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty277
Trvale obydlené byty v rodin. domech264
Neobydlené byty33

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem277
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě205
v osobním vlastnictví3
nájemní8
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem277
Byty podle vybaveníplyn v bytě219
vodovod v bytě272
připojení na veřejnou kanalizační síť24
ústřední topení, etážové topení260
vlastní koupelna, sprchový kout262

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz