Hazlov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):554545
NUTS5:CZ0411554545
Obec s pověřeným úřadem:
Obec s rozšířenou působností:
LAU 1 (NUTS 4):CZ0411 - Cheb
NUTS3:CZ041 - Karlovarský kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Obec s rozšířenou působností:
Katastrální plocha (ha):2 789
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 552
Nadmořská výška (m n.m.):550
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):12° 16' 21'' E , 50° 9' 23'' N
První písemná zpráva (rok): 1 224
Počet katastrů:7
Počet územně technických jednotek:7
Počet částí obce:6
PSČ:35132

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 595
z toho muži783
z toho ženy812

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 595
v tom ve věku0-14290
15-641 119
65 a více let186

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 305
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného521
vyučení a stř. odborné bez mat.507
úplné střední s maturitou212
vyšší odborné a nástavbové21
vysokoškolské22
nezjištěné vzdělání22

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.1 319
Cizinci s dlouhodobým pobytem28
Osoby s občanstvím Slovenské republiky7
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie3

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící367
Nezjištěné vyznání136

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem814
v tomzaměstnaní celkem765
nezaměstnaní celkem49

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem814
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov34
průmysl258
stavebnictví61
obchod,opravy motor. vozidel54
doprava, pošty a telekomunikace51
veřejná správa, obrana, soc. zabez.45
školství, zdravot., veter. a soc. činn.49

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec489
denně mimo obec390
denně mimo obec nad 60min.4

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti543
Cenzové domácnosti609
v tomúplné rodiny339
neúplné rodiny89
nerodinné domácnosti17
domácnosti jednotlivců164

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy293
Trvale obydlené domy - rodinné domy249
Neobydlené obydlené domy celkem26
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci15
Průměrné stáří trvale obydlených domů59
Domy podle vlastnictvísoukromých osob253
obce, státu14
bytové družstvo - SBD2
ostatní vlastnictví22

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy293
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť26
vodovodem285
plynem107
ústředním topením213

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty543
Trvale obydlené byty v rodin. domech281
Neobydlené byty32

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem543
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě245
v osobním vlastnictví132
nájemní95
člena bytového družstva32

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem543
Byty podle vybaveníplyn v bytě194
vodovod v bytě533
připojení na veřejnou kanalizační síť131
ústřední topení, etážové topení430
vlastní koupelna, sprchový kout490

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz