Křižovatka

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):554596
NUTS5:CZ0411554596
Obec s pověřeným úřadem:Cheb
Obec s rozšířenou působností:Cheb
LAU 1 (NUTS 4):CZ0411 - Cheb
NUTS3:CZ041 - Karlovarský kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Cheb
Obec s rozšířenou působností:Cheb
Katastrální plocha (ha):1 413
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:274
Nadmořská výška (m n.m.):473
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):12° 23' 35'' E , 50° 11' 39'' N
První písemná zpráva (rok): 1 382
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:2
PSČ:35134

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001266
z toho muži132
z toho ženy134

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001266
v tom ve věku0-1442
15-64192
65 a více let32

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší224
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného101
vyučení a stř. odborné bez mat.93
úplné střední s maturitou22
vyšší odborné a nástavbové3
vysokoškolské0
nezjištěné vzdělání5

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.249
Cizinci s dlouhodobým pobytem9
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící99
Nezjištěné vyznání1

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem149
v tomzaměstnaní celkem145
nezaměstnaní celkem4

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem149
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov30
průmysl53
stavebnictví18
obchod,opravy motor. vozidel5
doprava, pošty a telekomunikace7
veřejná správa, obrana, soc. zabez.6
školství, zdravot., veter. a soc. činn.6

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec111
denně mimo obec97
denně mimo obec nad 60min.1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti84
Cenzové domácnosti106
v tomúplné rodiny62
neúplné rodiny16
nerodinné domácnosti1
domácnosti jednotlivců27

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy65
Trvale obydlené domy - rodinné domy61
Neobydlené obydlené domy celkem5
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci0
Průměrné stáří trvale obydlených domů53
Domy podle vlastnictvísoukromých osob58
obce, státu6
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy65
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť31
vodovodem65
plynem6
ústředním topením53

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty84
Trvale obydlené byty v rodin. domech67
Neobydlené byty7

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem84
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě53
v osobním vlastnictví0
nájemní25
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem84
Byty podle vybaveníplyn v bytě5
vodovod v bytě84
připojení na veřejnou kanalizační síť47
ústřední topení, etážové topení69
vlastní koupelna, sprchový kout81

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz