Mariánské Lázně

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Obec s rozšířenou působností
ZUJ (kód obce):554642
NUTS5:CZ0411554642
Obec s pověřeným úřadem:Mariánské Lázně
Obec s rozšířenou působností:Mariánské Lázně
LAU 1 (NUTS 4):CZ0411 - Cheb
NUTS3:CZ041 - Karlovarský kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Mariánské Lázně
Obec s rozšířenou působností:Mariánské Lázně
Katastrální plocha (ha):5 181
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:13 042
Nadmořská výška (m n.m.):578
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):12° 42' 4'' E , 49° 57' 53'' N
První písemná zpráva (rok): 1 273
Počet katastrů:4
Počet územně technických jednotek:4
Počet částí obce:6
PSČ:35301

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200114 741
z toho muži6 919
z toho ženy7 822

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200114 741
v tom ve věku0-142 098
15-6410 476
65 a více let2 167

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší12 643
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného2 608
vyučení a stř. odborné bez mat.4 496
úplné střední s maturitou3 499
vyšší odborné a nástavbové661
vysokoškolské1 139
nezjištěné vzdělání240

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.13 494
Cizinci s dlouhodobým pobytem156
Osoby s občanstvím Slovenské republiky49
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie22

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící3 936
Nezjištěné vyznání1 039

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem7 964
v tomzaměstnaní celkem7 367
nezaměstnaní celkem597

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem7 964
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov171
průmysl1 256
stavebnictví478
obchod,opravy motor. vozidel817
doprava, pošty a telekomunikace439
veřejná správa, obrana, soc. zabez.358
školství, zdravot., veter. a soc. činn.1 255

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec2 216
denně mimo obec1 333
denně mimo obec nad 60min.100

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti5 990
Cenzové domácnosti6 783
v tomúplné rodiny3 093
neúplné rodiny1 063
nerodinné domácnosti157
domácnosti jednotlivců2 470

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy1 300
Trvale obydlené domy - rodinné domy609
Neobydlené obydlené domy celkem78
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci5
Průměrné stáří trvale obydlených domů52
Domy podle vlastnictvísoukromých osob687
obce, státu217
bytové družstvo - SBD52
ostatní vlastnictví336

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy1 300
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť1 216
vodovodem1 288
plynem929
ústředním topením966

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty5 990
Trvale obydlené byty v rodin. domech780
Neobydlené byty507

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem5 990
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě703
v osobním vlastnictví1 885
nájemní2 431
člena bytového družstva674

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem5 990
Byty podle vybaveníplyn v bytě4 115
vodovod v bytě5 952
připojení na veřejnou kanalizační síť5 886
ústřední topení, etážové topení4 875
vlastní koupelna, sprchový kout5 841

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz